කොරියාවේ නීති වෙනසක් – අතපසුවීමකින්වත් මේ වැරදි කළොත් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

දකුණු කොරියාවේ නිති රීති වෙනසකට ලක්වෙමින් මාර්ග නීති සඳහා හිමිවෙන දඬුවම්ද වෙනසකට ලක්වී තිබෙන බව වාර්තා වේ. විශේෂයෙන් ජීවිතාන්තය දක්වා පවා හිරේ යන්න පුලුවන් විදියට කොරියාවේ නිතී වෙනස් වී ඇති බැවින් මත්පැන් පානය කර වාහන පැදවීමෙන් කරුණාකර වැලකීසිටින්න..

දැනට දකුණු කොරියාවේ සේවය කරන ඔබටත් ඉදිරි කාලයේ කොරියාවේ රැකිඋයාවට යන්න හිතාගෙන සිටින ඔබටත් මේ තොරතුරු අතිශය වැදගත් වෙන බැවින් ඒ සැමගේ දැනුමට මේ කරුණු බෙදා හරින්න.

(උපුටා ගැනීමකි)

이른바 ‘윤창호 법’이 통과되면서 앞으로 음주운전 사고에는 전보다 훨씬 무거운 처벌이 뒤따릅니다.

단속 기준도 한층 강화될 전망인데 앞으로는 소주 한 잔만 마셔도 운전 생각은 접어야 합니다.

김태민 기자의 보도입니다.

[기자]
꿈많던 22살 청년의 목숨을 앗아간 음주운전 사고.

친구들의 호소에 시민들은 호응했고 이름을 딴 법안이 국회를 통과했습니다.

[이영광 / 故 윤창호 씨 친구(어제) : 윤창호 법의 본질이 앞으로도 훼손되지 않고, 음주운전을 근절할 수 있도록, 그로 인한 피해를 막을 수 있도록….]

앞으로 음주운전을 하다 사망사고를 내면 3년 이상 징역형을 받게 됩니다.

기존보다는 훨씬 무거운 처벌이지만, 5년 이상 징역에 처하도록 한 원안보다는 완화됐습니다.

시민들은 진작 통과됐어야 하는 법이라며 양형이 줄어든 건 아쉽다는 반응입니다.

[서정인 / 서울 증산동 : 실제 사고가 난 뒤에 ‘소 잃고 외양간 고치는 식’으로 통과가 돼서 피해자들을 안타깝게 생각하고요…일단 술 먹고 운전대를 잡았다는 자체가 잘못된 거니까.]

음주 단속을 강화하는 내용의 또 다른 ‘윤창호 법’도 국회 통과를 앞두고 있습니다.

단속 기준이 되는 혈중알코올농도 수치를 낮추는 게 핵심입니다.

두 번만 음주운전에 적발돼도 가중 처벌 대상이 되고 처벌 수위 역시 올라갑니다.

이젠 소주 한 잔만 마셔도 운전대를 잡을 수 없고 밤늦게까지 술을 마셨다면 아침에도 주의해야 합니다.

[노창길 / 서울 도화동 : 술이 빨리 깨는 사람도 있고 늦게 깨는 사람도 있잖아요. 그걸 다 똑같이 처분하면 좀 곤란할 거 같은데요.]

전문가들은 예방 효과를 기대합니다.

[이순열 / 도로교통공단 교수 : 음주운전을 시도하는 다소 애매한 구간이 사라지게 됩니다. 음주 후에 음주운전을 하지 않겠다는 명확한 생각이 확신으로 굳어질 수 있게 됩니다.]

여론의 움직임에 음주운전 처벌과 단속 기준이 잇따라 강화됐습니다.

하지만 스스로 음주운전을 경계하는 분위기가 정착되는 게 ‘윤창호 법’이 지향하는 근본 취지입니다.

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435