ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලට තොරතුරු තාක්‍ෂණය අකැප ද?

අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක‍්‍රියාවලියේදී බොහෝදුරට අවධානය කෙරෙනුයේ ක‍්‍රියාකාරකම් පාදක ඉගෙනුමයි.: (Activity based Learning) එබැවින් පාසලේ පන්ති කාමරය තුළ සකී‍්‍රය ඉගෙනුමට අවශ්‍ය ඉගෙනුම පරිසරය ඇති කර ගැනීමට සැමවිටම ගුරු සිසුන්ට උපදෙස් ලබා දෙන අතර ඊට සරිලන පරිදි අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුළ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක‍්‍රියාවලිය සංවිධානය කෙරේ.

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ මේ වන විට වසර 34 ක පමණ ඉතිහාසයක් සපුරා ඇත. අප රටෙහි ගුරු අවශ්‍යතාවයේ වැඩි කොටසක් සම්පූර්ණ කරන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන පීඨයි.

21 වෙනි සියවසට සුදුසු ගුරු පරපුරක් නිර්මාණය කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියේ වර්තමානය වන විට අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ 19 ක් ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. එමෙන්ම මේ වසරේ එකවර විද්‍යාපීඨවලට බඳවා ගත් වැඩිම කණ්ඩායම ද බඳවා ගැනීමේ කටයුතු ද කෙරීගෙන යයි. වසරකට දිවයිනේ අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලින් ගුරුවරුන් තුන්දහසක් හාරදහසක් අතර කණ්ඩායමක් ජාතියට දායාද කෙරෙයි. කෙසේ වුවද මෙම කර්තව්‍යය කරගෙන යෑමට අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ පීඨාධිපතිවරුන් ඇතුළු කථිකාචාර්යවරුන් මහත් පරිශ‍්‍රමයක් දරන බව නොකිවමනාය.

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත‍්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ‘ලකුණු පදනම් කරගනිමින් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය වෙත බඳවා ගත් දිනයේ සිටම පූර්ණ පෞරුෂයක් සහිත ගුරුවරයෙකු දැනුම ආකල්ප කුසලතා සමාජ කුසලතා හා පෞරුෂය යන අංගයන්ගෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය ක‍්‍රියාකාරකම් රාශියක් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුළ ක‍්‍රියාත්මක වේ. එම වැඩසටහන් උදෑසන ආරම්භ වී මුළු දවස පුරාම ක‍්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් මාලාවකි. එසේ ක‍්‍රියාත්මක වන විද්‍යාපීඨ දෛනික ක‍්‍රියාවලිය තුළ ගුරු සිසුන්ටද අභියෝග රාශියක් ඇත. උදෑසනින් අවදිවීම, ශාරීරික ක‍්‍රියාකාරකම්වල නිරත වීම, උදෑසන රැස්වීම සංවිධානය, අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරතවීම, විෂය සමගාමි ක‍්‍රියාකාරකම් ආදිය ඒ අතර වේ. පාසල් විෂය මාලාව තුළ පවතින සියලූම වැඩසටහන් සංවිධානය සඳහා පූර්ව සූදානමක් හා ඒ සම්බන්ධ අත්දැකීමක් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුළිින් ලබා දේ. එබැවින් කෙතරම් ව්වේචන එල්ල වූවද තවමත් ඉතා ඉහළ ගුරු අධ්‍යාපනයක් පවතින සම්පත්වලින් අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලින් ගුරු සිසුනට ලබා දෙයි.

අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයක ඉගෙනුම් 

ඉගැන්වීම් ක‍්‍රියාවලියේදී බොහෝදුරට අවධානය කෙරෙනුයේ ක‍්‍රියාකාරකම් පාදක ඉගෙනුමයි. (Activity based Learning) එබැවින් පාසලේ පන්ති කාමරය තුළ සකී‍්‍රය ඉගෙනුමට අවශ්‍ය ඉගෙනුම පරිසරය ඇති කර ගැනීමට සැමවිටම ගුරු සිසුන්ට උපදෙස් ලබා දෙන අතර ඊට සරිලන පරිදි අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුළ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක‍්‍රියාවලිය සංවිධානය කෙරේ.

වර්තමානයේ කතාබහට ලක්වෙන්නේ සුහුරු පන්ති කාමරය : (Smart Class Room)  පිළිබඳවයි. කෙසේ නමුදු සුහුරු පන්ති කාමරයට තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුමෙන් යුතු නිපුණතා පිරි ගුරුවරයෙක් අවශ්‍ය වේ. කොතරම් තාක්ෂණ උපකරණවලින් සමන්විත වුවද අදාළ අරමුණු සඵල කර ගැනීමට තරම් නිර්මාණශීලි දැනුමෙන් යුතු ක‍්‍රියාකාරී ගුරුවරයෙකු අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ක‍්‍රියාශීලි ගුරුවරයෙකු ගොඩනැඟීමේ ක‍්‍රියාවලිය අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ පවත්වාගෙන ගියද තොරතුරු තාක්ෂණය අතින් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ශික්ෂණලාභීන් තවදුරටත් සවිබල ගැන්විය යුතුය.

දැනුම සෙවීම සඳහා අද වඩාත් ජනප‍්‍රිය වී ඇති අන්තර්ජාල පහසුකම ද ඇත්තේ බොහෝ සීමිත පිරිසකට පමණි. ගුරු සිසුන් සඳහා අන්තර්ජාල පරිහරණය ලබා දීමට බොහෝ අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ අපොහොසත්වී ඇත. නව තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම පිළිබඳ මෙන්ම ඔවුන්ගේ තොරතුරු ගවේෂණය කිරීමට යොමු කිරීම පිළිබඳ බොහෝ ගැටලූ පවතී.

පසුගිය කාලවලදී පාසල් සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක ආදි ලබා දීමට සාකච්ඡා වුවද අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ගුරු සිසුන් සම්බන්ධව අවධානයක් යොමු නොවීය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින්  VR Technology IQ bord  ආදිය හදුන්වා දුන්නද අදාළ සම්පත් ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගත්තේද නැත.

තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ දියුණු කිරීමට නම් අදාළ කථිකාචාර්යවරු ද තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුමින් යාවත්කාලීන කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම කළ යුතුය. ඔවුන් සඳහා වන එවැනි පුහුණුකිරීම් වැඩමුළු පැවැත්වීම ඉතා අල්පය. එමෙන්ම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල විෂය නිර්දේශ සකස් කිරීම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ආදිය සිදුකිරීමට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් නිසි කලට නොකරයි. අධ්‍යාපනයට අදාළ ඉහළ ආයතනවල සම්බන්ධීකරණ කටයුතුවල පවතින දුර්වලතා ද මීට පාදකවී ඇත. අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ විෂය නිිර්දේශ කාලීන අවශ්‍යතා මත ප‍්‍රතිසංස්කරණය විය යුතුය.

අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ගුරු සිසු සිසුවියන් ස්වයං අධ්‍යයනය යොමුකිරීමට වඩාත් වැදගත් පියවරක් ලෙස අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට අන්තර්ජාල හා නවීන තාක්ෂණ මෙවලම් ලබාදීම සඳහන් කළ හැක.

අන්තර්ජාල පහසුකම් කෙසේ වෙතත් වර්තමානය වන විට සියලූම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ පාහේ ඉදිරියේ බොහෝ අර්බුදවලට මුහුණ පානු ඇත. ඒ මන්ද යත් ඉදිරිකාලය තුළ අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට අධ්‍යයන වර්ෂ දෙකක ගුරු සිසුන් බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇති බැවිනි. එය ඉතා වැදගත් පියවරක් වුවත් ඒ සදහා අවශ්‍ය ඉඩකඩ ජලය හා සම්පත් පිළිබඳ ගැටලූ උග‍්‍ර වනු ඇත. එබැවින් මෙම සියලූ කරුණු සම්බන්ධ බලධාරීන්ගේ නිසි අවධානය යොමුවිය යුතුය.

මූලාශ්‍රය – එච්. එච්. ඒ. අමරබන්දු (දිවයින)

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435