දූෂිතයෙක් යළි සේවයට නොගන්නැයි බැංකු සේවකයින් ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

රුපියල් මිලියන 60ට අධික මූල්‍ය වංචාවකට හසුවීමෙන් සේවයෙන් නෙරපන ලද පුද්ගලයෙකු යළි සේවයට කැඳවීමට සූදානමක් ඇති බවත්, එය වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු බවත් ලංකා බැංකු සේවක සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එම සංගමයේ සභාපති චන්න දිසානායක මහතාගේ අත්සනින් යුතුව ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කළ ලිපියකින් මෙලෙස ඉල්ලා තිබේ.

එකී සම්පූර්ණ ලිපිය පහත පරිදිය.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි,

විසුරුවා හරින ලද ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ (දැනට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව යටතට පවරාගෙන ඇති) රු. මිලියන 60 කට අධික මුල්‍ය වංචාවකට හසුවී සේවයෙන් පහ කරන ලද එවකට “වෙන්නප්පුව ශාඛා කළමණාකරු හා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු – ශාඛා සුපරීක්‍ෂණ” ආර්. එම්. උදායී මුදිත රණතුංග (සේවා අංක 063) යන අය, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ඇතුළු අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය විසින් සැලසුම් සහගතව නැවතත් 2020.07.15 දින සිට සේවයේ පිහිටුවීමට ගන්නා උත්සාහය වළක්වන ලෙස ඉල්ලා සිටිමයි.

1. ඉහත කී උදායී රණතුංග යන අය වෙන්නප්පුව ශාඛා කළමනාකරු ලෙස සේවය කරමින් සිටි අතර 2015.11.01 දින හෝ ඊට ආසන්න දිනක සිට ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු ශ්‍රේණියට උසස් කර බැංකු ශාඛා සුපරීක්‍ෂණ තනතුරේ පිහිටුවා ඇත. බැංකු ශාඛා සුපරීක්‍ෂණ තනතුර කොළඹ පිහිටි මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කළ යුතු තනතුරකි. එහෙත් ඔහු වෙන්නප්පුව ශාඛාවේ ශාඛා කළමණාකරු කාමරයේම ස්ථාන ගත වි රාජකාරි කටයුතු සිදු කර ඇත.

2. එකී තනතුරේ සේවය කරමින් සිටිය දී 2015 දෙසැම්බර් මස 29, 30, 31 යන වර්ෂ අවසාන තෙදින තුළ දී ගනුදෙනුකරුවන් 11 දෙනෙකුගෙන් රු. 50,600,000.00 ස්ථාවර තැන්පතු ලබා ගෙන එම ස්ථාවර තැන්පත් වලට එරෙහිව රු. 45,540,000.00 ක ණය අත්තිකාරම් අනුමත කොට ඇත. එසේ වූවද, සත්‍ය ලෙසම මෙම තැන්පතු, මුදල් ලෙස බැංකුවට ලැබී නැති අතර හුදෙක් ව්‍යාජ ගිණුම් ගත කිරීමක් පමණක් සිදු කොට ඇත.

3. මෙම වංචාව පිළිබඳව 2017 වර්ෂයේ “ඊතලය” සඟරාවේ ජූලි කලාපයේ සවිස්තරාත්මකව ප්‍රසිද්ධි කර තිබුණි.

4. ඉහත වංචාකාරී ක්‍රියාවලිය අනාවරණය වීමෙන් පසු එවක ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකු පාලනාධිකාරය විසින් මෙම කරුණ රජයේ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව විගණන විමර්ශනයක් කිරීමෙන් පසු 2016.07.25 දිනැති හා අංක BAF/F/LDB/2016/02 දරණ විගණන වාර්තාව මත පදනම්ව 2016.11.10 දින සිට ඉහත කී නිලධාරියා අභ්‍යන්තර විනය පරීක්‍ෂණයකට යටත්ව වැඩ තහනමකට ලක් කර ඇත.

5. ඒ අනුව ඉහත කී චූදිත නිලධාරියාට එරෙහිව විධිමත් චෝදනා පත්‍ර නිකුත් කරමින් 2017.04.07 දින සිට අභ්‍යන්තර විනය පරීක්‍ෂණය ආරම්භ කොට එකී විනය පරීක්‍ෂණයේ තීරණය 2017.11.07 දින නිකුත් කොට ඇත.

6. එකී විධිමත් විනය පරීක්‍ෂණ වාර්තා අනුව අදාළ චූදිත නිලධාරියාට එරෙහි චෝදනා 14 න් චෝදනා 11 ක් ඔප්පු වි ඇති අතර ඒ අනුව ඔහු සේවයෙන් පහ කර ඇත.

7. සේවයෙන් පහ කිරීමෙන් අනතුරුව චූදිත නිලධාරියා කුලියාපිටිය කම්කරු අධිකරණයේ බැංකු පාලනාධිකාරියට එරෙහිව අංක 46/කුලි/12/2017 යටතේ නඩුවක් පවරා ඇත.

8. එකී නඩුව විභාග වන අවස්ථාවේ දී එවක ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරි රංජිත් දිසානායක මහතා ඇතුළු එවක පාලනාධිකාරයේ ඇතැමුන් ඉහත කී චූදිත නිලධාරියා සමඟ වංක සහයෝගයෙන් කටයුතු කොට බැංකුව වෙනුවෙන් අධිකරණය ඉදිරියේ චූදිත නිලධාරියාට එරෙහිව සාක්‍ෂි දීමෙන් වැළකී සිටීමට කටයුතු කොට ඇත. ඒ අනුව එකී නඩුව චූදිත නිලධාරියාගේ වාසියට තීන්දු විය.

9. කෙසේවූවද, ඉහත කී කම්කරු අධිකරණ නඩුවේ තීන්දුව චූදිත නිලධාරියාගේ වාසියට ලැබෙන අවස්ථාව වන විටත් ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව විසුරුවා හැර ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව යටතට පත් කර තිබුණි. ඒ අනුව වර්ෂ 2019 සැප්තැම්බර් මස හෝ ආසන්න මසක ඉහත කී කම්කරු අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව අංක HCA(LT)/06/2019 යටතේ 2019.09.17 දිනැතිව කුලියාපිටිය මහාධිකරණයට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව විසින් අභියාචනයක් ගොනු කිරීමට කටයුතු කොට තිබුණි.

10. එකී මහාධිකරණයේ ගොනු කොට තිබූ අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට පෙර 2020.02.11 දින ඉහත කී චූදිත නිලධාරි උදායී රණතුංග විසින්ම අධිකරණය වෙත සමථයක් යෝජනා කොට ඇති අතර එකී සමථය ප්‍රකාරව 2020.06.11 දින සමථ තීන්දුව ලබා දී ඇත. එකී ක්‍රියාවලිය ද චූදිත නිලධාරියා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු පාලනාධිකාරය වංක සහයෝගයෙන් කටයුතු කොට ලබා ගත් තීන්දුවක් බව අප සංගමයේ ස්ථාවරයයි.

11. එකී වංක සහයෝගී ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හිඟ වැටුප් සහ දීමනා සමඟ චූදිත නිලධාරියා 2020.07.15 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත සේවයේ පිහිටුවීම සඳහා අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කොට ඇති බවට අප සංගමයට විශ්වාසදායක තොරතුරු ලැබී ඇත.

12. මේ අනුව විසුරුවා හැර ඇති ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඉවත් කළ වංචනික නිලධාරින් කීර්තිමත් රාජ්‍ය බැංකුවක් වන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව තුළට වෙනත් වටයකින් නැවත සේවයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ඇති ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය ගිළිහීමට හේතුවක් වනු ඇත.

13. ඔබතුමන් රටේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කර ගැනීමට මේ රටේ පොදු ජනතාව පමණක් නොව වෘත්තිකයන් පවා ඡන්දය පාවිච්චි කළේ දුෂණය වංචාව පිටු දැක ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම පිළිබඳව පූර්ණ විශ්වාසය තබමිණි. විශේෂයෙන්ම මුල්‍ය ආයතන වල සභාපතිවරුන් ලෙස පත්වීම් ලද අය ඉහත කී චූදිත නිලධාරීන් වැනි වංචනිකයින් නැවතත් ආයතන වලට පත් කිරීමට අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකා අනුමත කිරීම විශ්මයට කරුණකි.

14. එබැවින් මේ සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ හදිසි සහ විශේෂ අවධානය යොමු කොට චූදිත නිලධාරියා සම්බන්ධව ඔබතුමන්ගේ පාලනය යටතේ විධිමත් විමර්ශනයක් සිදු කොට සුදුසු තීරණයක් ගන්නා තෙක් මෙලෙස කඩිමුඩියේ මෙම මැතිවරණ කාලසීමාව තුළම වංචනිකයෙකු නැවත සේවයේ ස්ථාපිත කිරීමට ගන්නා හදිසි උත්සාහය නතර කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

15. මෙම වංචනික නිලධාරියා නැවත සේවයේ පිහිටවූවහොත් ඒ පිටුපස දැනටමත් සේවයෙන් පහ කොට ඇති තවත් වංචනික නිලධාරින් සමූහයක් නැවත සේවයේ පිහිටුවීමට සිදුවීම වැළැක්විය නොහැක. එසේවූවහොත් බැංකු පිළිබඳව බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ගේ හා රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ වැටිම වැළැක්විය නොහැක.

මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර කරුණු තහවුරු කිරීමට ඔබතුමන් සමඟ සාකච්ඡාවට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නම් බෙහෙවින් කෘතඥ වන අතර ක්‍ෂණිකව වැඩිදුර තොරතුරු සොයා බැලීම සඳහා පහත සඳහන් අයවලුන් සහ ඔවුන්ගේ දුරකථන අංක ඔබතුමන්ගේ පහසුව සඳහා මේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමු.

1. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මහින්ද සාලිය මහතා – 071 325 5444

2. ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ හිටපු සභාපති ප්‍රදීප් කාරියවසම් මහතා – 077 351 3025

3. ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ හිටපු වැඩබලන සාමාන්‍යාකාරි සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ වර්තමාන මුල්‍ය අංශ ප්‍රධානී සුමේධ එදිරිසූරිය මහතා – 070 312 0460

4.ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ නීති අංශ ප්‍රධානී පාලිත ගුණසේකර මහතා – 077 928 9252

5. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල ලේකම් – 071 029 0065
6. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ වර්තමාන සාමාන්‍යාධිකාරි ටි. කුහන් මහතා – 077 758 7175

7. ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ජේ්‍යෂ්ඨ උප සභාපති, ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ශාඛාවේ සභාපති විමල් චන්ද්‍රසේන – 077 393 1711

8. ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ශාඛාවේ ලේකම් ජානක ආරියපාල – 070 312 0020

මේ සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇමුණුම්

ඇමුණුම් අංක 01 – 2016 සැප්තැම්බර් 28 දින නිකුත් කර අංක BAF/F/LDB/2016/04 දරණ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති විගණන වාර්තාව

ඇමුණුම් අංක 02 – “ඊතලය” සඟරාවේ 2017 ජුලි කලාපයේ ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ රු. ලක්‍ෂ 90 ක වංචාවක් මැයෙන් පල කොට ඇති පුවත් වාර්තාව

ඇමුණුම අංක 03 – 2017.11.07 දිනැතිව නිකුත් කොට ඇති අංක එල්ඩිබී/සීඊඕ/17/66 දරණ ආර්.එම්. උදායි මුදිත රණතුංගට එරෙහි විධිමත් විනය පරීක්‍ෂණයේ තීරණ ඇතුළත් වාර්තාව.

මෙයට
විශ්වාසී,

චන්න දිසානායක

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435