මෑන්පවර් ක‍්‍රමය සහ 59A

මෑන්පවර් සේවක ක‍්‍රමය ලංකාව මෙන්ම සමස්ත ලෝකය තුලම වැඩකරණ ජනතාව අතර පැතිර යන පිළිකාවක් බවට පත් වී තිබේ. වසර 40 කට පමණ පෙර සිටම ලංකාවේ මෙම ක‍්‍රමයට එරෙහි සටන් ක‍්‍රියාත්මකව ඇත. එකල එය සීමිත ක්‍ෂෙත‍්‍රයන් කිහිපයක පමණක් ක‍්‍රියාත්මක වුවද අද වන විට එය පුද්ගලික අංශයේ පමණක් නොව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අර්ධ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය අංශ දක්වා පැතිර පවතී. අන්තර් ජාතික කම්කරු සංවිධානයේ 198 දරණ නිර්දේශයට අනුව සේවකයන්ට නීත්‍යනුකූලව ලැබිය යුතු අයිතිවාසිකම් නොදී මග හැර යාම සඳහා සමහර සේවකයන්ගේ සත්‍ය සේවා යෝජකයා වසන් කරමින් ඔවුන් මෑන්පවර් සමාගම්වල සේවකයන් ලෙස පෙන්වීමට ගන්නා ක‍්‍රියාමාර්ග වැලැක්වීමට රටවල්වල නීති සම්පාදනය කළ යුතුයයි නිර්දේශ කර සිටී. එසේ වුවද ලංකාවේ ආණ්ඩු කිසිවක් මේ සඳහා අවශ්‍ය නීති පනවා නැතිවා පමණක් නොව මෑතකදී ඉදිරිපත් කළ කම්කරු නීති සංශෝධනවලින් මෑන්පවර් සමාගම් නීත්‍යනුකූල කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

මේ ආකාරයට ලංකාවේ මෑන්පවර් සේවකයන් සේවයේ යොදවා ගැනීම නීති විරෝධී බවට තීන්දුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් දෙනු ලබන්නේ 1984 වසරේ දීය. එය ලංකා පොහොර සංස්ථාවේ සේවය කළ සේවකයන් 502 ක් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට විරුද්ධව ලංකා වෙළඳ සේවක සංගමය විසින් පැවරූ නඩුවක තීන්දුව ප‍්‍රකාශයට පත්කරමිනි. මෙම සේවකයන්ගේ සේව්‍යයා බව කියමින් හුනුපිටිය කම්කරු සමුපකාර සමිතිය නම් ආයතනයක් ඉදිරිපත් වුවද ඔවුන් පොහොර සංස්ථාවේ සේවකයන් බවට එවක සිටි කම්කරු කොමසාරිස්වරයා දුන් තීන්දුවකට එරෙහිව පොහොර සංස්ථාව කළ අභියාචනය සම්බන්ධව මෙම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරිණ. මෙම නඩු තීන්දුවේ මග පෙන්වීම් අනුව යමින් ඊට පසු නඩු ගණනාවක් සම්බන්ධව තීන්දු හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිකුත් කර ඇත.

මෙයට අමතරව ලංකාවේ වෘත්තීය සමිති, ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව හරහා මෑන්පවර් ක‍්‍රමයට විරුද්ධව නීති සම්පාදනය කිරීමට 2006 වැනි ඈත කාලයක සිට උත්සාහ දරා ඇත. එම උත්සාහයේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස 2009 දී පඩි පාලක සභා පනතේ 59 ඒ වගන්තියට සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට වෘත්තීය සමිති, හාම්පුතුන් සහ ආණ්ඩුව යන පාර්ශව තුනම එකඟ වී ඇත. ඒ අනුව පනත් සංශෝධනයක් 2012 දී මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළද 2015 දී ඔහු පැරදී ගෙදර යන තුරුම එම සංශෝධනය සම්මත කළේ නැත. එම යෝජනාව සැප්තැම්බර් 17 දා විරුද්ධත්වයකින් තොරව පාර්ලිමේන්තවේදී සම්මත විය.

පනතේ 59 ඒ(අ) වගන්තිය කුමක්ද?

දැනට ඇති පඩි පාලක සභා පනතේ මෙසේ සඳහන් වේ

59 අ. (1) කර්මාන්තයක්  සඳහා හෝ යම් වාණිජ්‍ය කාර්යයක් සඳහා හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් ප‍්‍රකාශිතවම හෝ ව්‍යාපාරිකව හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු සමග, ඒ වෙනත් තැනැත්තා විසින් යම් වැඩක් කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිවෙලක් ප‍්‍රකාර ඒ වැඩ කිරීම සඳහා එකී වෙනත් තැනැත්තා විසින් කම්කරුවන් සේවයෙහි යොදවනු ලැබුවා වූද අවස්ථාවක, කොමසාරිස්වරයා විසින් අවශ්‍ය යයි සලකන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමෙන් පසු, අවස්ථානුකූල යයි ඔහු විසින් සලකනු ලැබේ නම්,

අ. එම වැඩ පිළිවෙල යටතේ ඒ වැඩ, කරවීමෙන් වැළකෙන ලෙස ඒ පළමු කී තැනැත්තාට, අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව, ලියවිල්ලකින් විධාන කිරීම හෝ

(ආ) නිශ්චිත දිනයකට පෙරාතුව කොමසාරිස්වරයා වෙත

(1) ඉහත කී වැඩ පිළිවෙල ලියවිල්ලකින් ඇත්නම්, ඒ වැඩ පිළිවෙලෙහි සහතික කළ පිටපතක්, ඒ වැඩ පිළිවෙලෙහි පාර්ශවකරුවන්ගේ නම් සහ ලිපිනයද නිශ්චිතව සඳහන් කරමින් කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි එම වැඩ පිළිවෙලට අදාල වෙනත් තොරතුරු සහ විස්තරද ඒ වැඩ පිළිවෙල යොදා ගන්නා ලද්දේ යම් වැඩක් සඳහා ද ඒ වැඩ පිළිබඳ එවැනි තොරතුරු සහ විස්තරද සමග සපයන ලෙස, සහ

(11) ඉහත කී වැඩ පිළිවෙල ලියවිල්ලකින් නැත්නම් කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි එම වැඩ පිළිවෙලට අදාල වෙනත් තොරතුරු සහ විස්තරද ඒ වැඩ පිළිවෙල යොදාගන්නා ලද්දේ යම් වැඩක් සඳහා ද ඒ වැඩ පිළිබඳ එවැනි තොරතුරු සහ විස්තරද සපයන ලෙස,

ඒ පලමු කී තැනැත්තාට ලියවිල්ලකින් විධාන කිරීම හෝ කළ හැකිය.

එම වගන්තියට අමතරව කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ නියෝගය කඩ කරන හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට විධිවිධානද මෑන්පවර් සමාගම්, සේවකයන්ගේ වැටුප් ඇතුළු පාරිතෝෂික නොගෙවන්නේ නම් ඒවා ගෙවීමට හාම්පුතා බැඳී සිටින වගන්තිද ඇතුලත් කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ සංශෝධනය මගින් ඉහත වගන්ති වෙනුවට පහත සඳහන් වගන්ති ආදේශ වේ.

59අ. (1) යම් තැනැත්තකු විසින් එම තැනැත්තාගේ ව්‍යාපාරික කටයුතුවල යම් මූලික කොටසක් සඳහා වෙනත් තැනැත්තකු සමග යම් වෙළෙඳ හෝ වාණිජ කාර්යය සඳහා ප‍්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංගික කොන්ත‍්‍රාත්තුවකට හෝ වැඩ පිළිවෙළකට ඇතුළත්වන අවස්ථාවක දී සහ එම කොන්ත‍්‍රාත්තුව හෝ වැඩ පිළිවෙලට අනුව එම තැනැත්තා විසින් සේවා නියුක්තිකයන් යොදවනු ලබන අවස්ථාවක දී, එම සේවා නියුක්ත කොන්ත‍්‍රාත්තුව හෝ වැඩපිළිවෙළ වසන් වූ සේවා නියුක්ති සම්බන්ධතාවක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(2) නිසි පරීක්ෂණයකින් පසුව, එම කොන්ත‍්‍රාත්තුව හෝ සේවා වැඩපිළිවෙළ ඇත්ත වශයෙන්ම වසන් වූ සේවා නියුක්ත සම්බන්ධතාවක් බවට කොමසාරිස්වරයාගේ මතය වන අවස්ථාවක දී, ඔහු විසින් (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් පළමුව සඳහන් කළ තැනැත්තා වෙත එකී සේවා නියුක්තිකයන් සම්බන්ධයෙන් වූ එම කොන්ත‍්‍රාත්තුව හෝ වැඩපිළිවෙළ යටතේ වැඩ ක‍්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමෙන් වළකින ලෙස ලිඛිතව විධාන කරනු ලැබිය යුතු ය.

මෑන්පවර් ක‍්‍රමය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති සමහරක් මෙම සංශෝධනය ක‍්‍රියාත්මක නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ. එසේ ඉල්ලා සිටින එක් නායකයකු වමේ හඬට කියා සිටියේ මෑන්පවර් ක‍්‍රමය ඇත්තටම අහෝසි කළ යුතු නම් මෙම සංශෝධනයේ එන වසන් කළ සේවා නියුක්තිය යන්න වැඩිදුර අර්ථ කථනය කළ යුතු බවටත් දැනට පවතින 59 අ(3) (අ) ඡෙදය ඉවත් නොකර තබා ගන්නා ලෙසට එවක සිටි නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි.

තවත් නායකයකුට අනුව මෑන්පවර් කොන්ත‍්‍රාත්කරු විසින් පැහැර හරින ගෙවීම් කිරීමට හාම්පුතා වගකීමට ලක් කරන වගන්ති ඉවත් කිරීම හාම්පුතුන්ගේ උවමනාව ඉටු කිරීමකි.

තවත් නායකයකු කියා සිටියේ මෑන්පවර් ක‍්‍රමය ගැන කිසිදු නියාමනයක් නොමැති තත්වයක් තුල මෙම සංශෝධනය අනුමත වීම මගින් හාම්පුතාට නියෝගයක් දීමට කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට බල කෙරෙන බවයි. ඒ අනුව මෑන්පවර් ක‍්‍රමය යටතේ සේවකයන් බඳවා ගැනීම වෙනුවට ස්ථිර සේවකයන් බඳවා ගැනීමට හෝ සිටින මෑන්පවර් සේවකයන් ස්ථිර කිරීමට හාම්පුතාට සිදුවනු අත. ඔහුට අනුව වැදගත්ම කාරණය වනුයේ යම් ආයතනයක ස්ථිර සේවයක යෙදෙන සේවකයාගේ හාම්පුතා කවරෙක්ද යන්න නිර්ණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබීමයි.

සංවාදය සඳහා විවෘතයි.

විජේපාල වීරකෝන්

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435