වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක නොකිරීම

14 February 2014 – wedabima.lk

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ 2014 වර්ෂයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්  සමස්ත ලංකා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරින්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම්, උදේනි දිසානායක මහතාගේ අත්සනින් 2014.02.11 දින, රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ, අතිරේක ලේකම් (සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන), ඩී.එම්.එස්.ඩී. ජයරත්න මහත්මියට ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුරු ලිපිය සම්බන්ධයෙන් කරැනු දක්වා යොමු කල ලිපිය පහතින්  දැක්වේ.

 

ඩී.එම්.එස්.ඩී. ජයරත්න මිය

අතිරේක ලේකම් (සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන)

රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

මැතිතුමියණි,

2014 වර්ෂයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සම්බන්ධයෙනි.

ඉහත කරුණ සම්බන්ධව ඔබගේ 2014.01.28 දිනැති ලිපියට ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා 2014.02.03 දිනැතිව ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුරු ලිපිය සම්බන්ධයෙනි.

01.    I.       ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයාගේ ලිපියේ මුල් පරිච්ඡේදයෙන්ම ඔහු මෙම නිලධාරීන් රඳවා තබා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා බව පැහැදිළිය. නිලධාරීන් 36 දෙනෙක් ස්ථාන මාරු වීම් ලැබුවත් ඔවුන්ගෙන් 32 ක් පමණක් 2014.01.01 දින නිදහස් කිරීම හා ඉතිරි 4 දෙනා නිදහස් නොකිරීම තුලින්ම ඒ බැව් තහවුරු කර ඇත. මෙයිනුත් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් වසර 5 සම්පූර්ණ වූ නිලධාරීන් වන අතර වසර 7 – 8 සිටින නිලධාරියා හා නිලධාරිනිය ආරක්ෂා කිරීමට මොවුන් දෙදෙනා ද සම්බන්ධ කර ගෙන ඇති බැව් දැන ගැනීමට ලැබී ඇත.

  1. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පී.ඒ. ද සොයිසා මහතා (රා.ක.ස. I) මෙම රදවා තබා ගැනීමට සම්බන්ධ නිලධාරියෙක් නොවේ. මෙම නිලධාරියා 2014 මාර්තු මස විශ්‍රාම යාමට නියමිත බැවින් එම කාල සීමාව වෙනුවෙන් පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්චය සභාට වෙත 2013.12.31 දින අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති බව සංගමයට වාර්තා වේ. එමෙන්ම ඩබ්ලිව්.එල්.ටී. සුමතිරත්න මහතාද (රා.ක.ස. I) 2013.12.27 දින රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව පාලක ජනරාල්වරයා පවසයි. එහෙත් ඩබ්ලිව්.එල්.ටි. සුමතිරත්න මහතා මීට ප්‍රථමයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනයද රාජ්‍ය සේවා කොමිසම් සභාව විසින් නිශ්ප්‍රභා කර ඇති බව පාලක ජනරාල්වරයා නොදන්නේද?  (රා.සේ.කො. නිශ්ප්‍රභා ලිපිය. ඇමුණුම 01 )

ඩබ්ලිව්.එල්. උපාලි මහතා ද (රා.ක.ස. I) පසුගිය වසරේද ස්ථාන මාරු කළ නමුත් නිදහස් නොකළ අතර මේ වන විට දෙපාර්තමේන්තුවේ 7 වෙනි වසර ද ගත කරන නිලධාරියෙක් වන අතර ඔහුද සේවා අවශ්‍යතා මත රඳවා ගන්නා බැව් සටහන් කර ඇත. ඒ අනුව 2014/01/22 දිනැති ලිපිය මගින් ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමතා ඇති බවද පවසයි. ඒකාබද්ධ සේවා මාරුවීම් චක්‍රලේඛ අනුව යම් නිලධාරියෙක් රඳවා තබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මාරු මණ්ඩල පැවැත්වීමට ප්‍රථම ඒ බැව් ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දැනුවත් කළ යුතු අතර යම් අත්‍යාවශ්‍ය කාර්යයක් සඳහා යොදවා ඇති නිලධාරින් වේ නම් වෙනත් නිලධාරින් ඒ සඳහා කල් ඇතිව පුරුදු පුහුණු කර අදාල නිලධාරින් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කල යුතු වේ. එම චක්‍රලේඛ මගින් පැහැදිළිව උපදෙස් දී තිබියදීත් එසේ නොකර මාරු මණ්ඩල ක්‍රියාත්මක වන 2014.01.01 දින පසුවී 2014.01.22 දින ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විමසීම. චක්‍රලේඛ උපදෙස්  උල්ලංගනය කිරීමකි.

 

  1. ජී.වී.එස්. මල්ලවආරච්චි මිය ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ 8 වෙනි වසර ගත කරන නිලධාරිනියකි. ඇය රඳවා තබා ගැනීමට පාලක ජනරාල්වරයා විශාල වෙහෙසක් දරණ බැව් පෙනේ. සංගමයට ලැබෙන තොරතුරු අනුව මෙම නිලධාරිණිය හා දත්ත සටහන් කරුවන් කිහිප දෙනෙක් එකතුව අසාධු ගත විදේශ ගමන් බලපත් දරන්නන් විදේශ ගත කොට විශාල වශයෙන් මුදල් උපයන බවත් ඒ සඳහා පාලක ජනරාල්වරයාගේ නොමද සහාය ලැබෙන බවත් රහසක් නොවේ. 2013.12.06 දින ලංකාදීප පුවත්පතේ පලවූ “තහනම නොතකා හිමිනම රට ගියාට ආගමන විගමන පාලක උසාවි කැඳවයි” යන පුවත මෙයට එක් උදාහරණයක් බවත් පෙන්වා දෙමු.

 

තවද මෙම නිලධාරිනිය ද සේවා අවශ්‍යතාවය මත යැයි පවසමින් 2014.01.29 දිනැති E/ප්‍රලි/57 ලිපියෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම වෙත ඉල්ලීමක් කර ඇතිබැව් පාලක ජනරාල්වරයා පවසයි.

 

එහෙත් මෙම නිලධාරිනිය 2013 වසරේ ඇයගේ මාරුවීම් සම්බන්ධව රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇතත් එය නිෂ්ප්‍රභා කර ඇති බව (ඇමුණුම 01) සඳහන් වේ. ඒ අනුව පාලක ජනරාල්වරයා 2014.01.29 දිනැතිව සඳහන් කරන ලද ඉල්ලීම හුදෙක්ම ඔබතුමියගේ 2014.01.28 දිනැති ලිපියට කරන ලද අවමානයක් වශයෙන් හා එය නොසලකා හැරීමක් වශයෙන් අප සංගමය අදහස් කරයි.

 

  1. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු 58 ක් ඇති බැව් පාලක ජනරාල්වරයා පවසයි. මේ තත්වය ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් සීමා වූ කාරණයක් නොවන බව පාලක ජනරාල්වරයාට සිහිපත් කල යුතු අතර බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් වැඩි පිරිසක් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ කටයුතු ඉටු කරමින් සිටියදී නොයෙක් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කර දූෂිතයින් ආරක්ෂා කිරිමට පාලක ජනරාල්වරයා පෙළඹෙන්නේ මන්දැයි සොයා බැලිම සුදුසු බව යෝජනා කරමු.

 

02.    I.       කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවයේ නිලධාරීන් ද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග අනුව ප්‍රියමනාප සේවා ස්ථානයක වසර 5 ක සේවයෙන් පසුව ස්ථාන මාරු ලැබිය යුතුවේ. එහෙත් ඔවුන් සම්බන්ධව අප සංගමයට වාර්තා වී නැතත් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ විධි විධාන පරිදි ඔවුන්ද අනිවාර්යයෙන් ස්ථාන මාරු වීම් ලැබිය යුතු බව සංගමයේ අදහසයි.

 

03.    ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ හෝ ගණකාධිකාරී සේවයේ නිලධාරින්ගේ මාරුවීම් සම්බන්ධව මැදිහත් වීමට සංගමය අදහස් නොකරන අතර එය ක්‍රියාවට නැංවීමට ද නොහැකි කාරණයක් බව පිළිගනිමු. එහෙත් අප සංගමය පෙන්වා දුන්නේ ඒකාබද්ධ සේවයේ නිලධාරීන් වශයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන ආයතනයක වසර 5 ක් පමණක් සේවය කළ යුත්තේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ හා කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවකයින් පමණක්ද යන්නය. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන සේවයේ නිලධාරින් කිහිපදෙනෙක් පමණක් වසර 10 කට 15 වැඩි සේවා කාලයක් මෙහි රැදී සිටින අතර රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා පසුගිය වසරේද එම නිලධාරී පිරිසට මාරු නියෝග ලබා දී තිබුණද පාලක ජනරාල්වරයාට හිතවත් නිලධාරී පිරිස තවමත් එහි රැදී සිටී. නිලධාරින් පිරිසකට පමණක් වරප්‍රසාද ලබමින් එසේ රැදී සිටිම යුක්ති සහගත නොවන බව සංගමය දරණ මතය වේ.

 

04.    2014.01.16 දිනැතිව සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියේ සඳහන් කරුණු සම්බන්ධව පාලක ජනරාල්වරයා එකඟ නොවන බව අපි දනිමු. මීට පෙර මෙම නිලධාරියා සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද දූෂණ, වංචා, චෝදනා සම්බන්ධවද එම පිළිවෙතම අනුගමනය කර ඇති බව සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි අනුව පැහැදිළි වේ. (ඇමුණුම – 02 ඇමුණුම – 03)

 

 

සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් උදේනි දිසානායක මහතා සම්බන්ධව කර ඇති ප්‍රකාශය අප සංගමය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරමු. ඒ මහතා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ කාල සීමාව තුල දෙපාර්තමේන්තු වැඩ කටයුතු වලට උරදී සේවය කල 2006 ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය ඇතුළු සම්මාන රැසක් ලබා ගැනීමට දායකත්වය දැක්වූ නිලධාරියෙක් වන අතර රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමාද ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි දරනවා ඇත.

ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා ඒ මහතා සම්බන්ධව එසේ චෝදනා නගනවා ඇත්තේ වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු වශයෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවන දූෂණ, අක්‍රමිකතා හා සේවා ගැටළු සම්බන්ධව හඩක් නැගීම හා එයට විරුද්ධව කටයුතු කිරිම නිසා බව පැහැදිළිය. (ඇමුණුම 04) එමෙන්ම ඒ මහතා වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ පරිදි එයට ගරු කරමින් වසර 5 ක සේවා කාලයකින් පසු එම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාරුවීම් ලබා පැමිණි නිලධාරියෙකි.

5.      ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගුණාත්මක භාවය සම්බන්ධව පාලක ජනරාල්වරයා මෙහි සඳහන් කර ඇති අතර එය රැදෙන්නේ දූෂණයෙන් හා වංචාවෙන් ද යන්න ප්‍රශ්න කළ යුතු වේ. දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත සටහන් කරුවන් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සේවාවට අන්තර්ග්‍රහනය කිරීම වලකා ඔවුන් දෙපාර්තමේන්තුවට අත්‍යාවශ්‍ය සේවකයින් බවට පෙන්වා දෙපාර්තමේන්තු ගත තනතුරු බවට පත් කිරීමෙන් ද පාලක ජනරාල්වරයා බලාපොරොත්තු වන දේ පැහැදිළි වේ. (ඇමුණුම 05 පන්හිඳ 2012 නොවැම්බර් කලාපය)

තවද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටි නිලධාරිනියක් හා සම්බන්ධව අපකීර්තිමත් චෝදනාවක් මෙම නිලධාරියාට පසුගිය දිනවල එල්ල වී ඇති බවද සංගමයට දැනගැනීමට ලැබී ඇත.

මෙම සියළු කරුණු සැලකිල්ලට ගත්කල යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරමු.

  1. මෙම නිලධාරියා උපක්‍රම භාවිතා කරමින් සත්‍ය වසන් කරන නිලධාරියෙකු වන බැවින් මොහු දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන තනතුරක් දැරීමට නුසුදුස්සෙකු වන බව කියා සිටිමු.
  2. දත්ත සටහන් කරුවන් මොහුගේ සුරතලුන් වන අතර දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවන සියලු වංචාවන්ට හවුල්කරුවන් වන නිසා ඔවුන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.
  3. රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ සිටින අති දක්ෂයින් කිහිප දෙනා ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා රදවා තබා ගැනීමට උත්සාහ කරණ නිලධාරින් කිහිපදෙනා පමණක් නොවන බැවින් ඔවුන් වහාම මාරු වීම් වලට යටත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.
  4. දෙපාර්තමේන්තුව තුල දීර්ඝ කාලයක් සේවයේ යෙදෙන පසුගිය වසරවල ද මාරුවීම් කරන ලද නමුත් නොගිය මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ට මාරුවීම් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසත් ඉල්ලමු.

 

ඉහත සඳහන් කළ කරුණු සම්බන්ධව ඔබ තුමියගේ කාරුණික අවධානය යොමුකර සාධාරණ විනිශ්චයක් ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමු. එමෙන්ම අප සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියට කිසියම් නිවැරදි තීන්දුවක් ලබා දීම සම්බන්ධවද සංගමයේ ස්තූතිය පල කරමු.

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435