ශ්‍රීලංකාව හා චීනය අතර අත්සන් කර ඇති කම්කරු ප්‍රතිපත්ති පිළිබද අවබෝධතා ගිවිසුම

12 මාර්තු 2014 – wedabima.lk

 

ජාතික කම්කරු උපදේශක සභා රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට ලක් කිරීමට නියමිතව තිබු  ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර අත්සන් කර ඇති කම්කරු ප්‍රතිපත්ති පිළිබද අවබෝධතා ගිවිසුමේ සිංහලට කරන ලද පරිවර්තනයයි.

 

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මානව සම්පත් සහ සමාජ සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය සහ ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ

කම්කරු සහ කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම

 

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මානව සම්පත් සහ සමාජ සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය සහ ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ කම්කරු සහ කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය (මෙහි මින් මතු ”පාර්ශ්වයන්” ලෙස හැඳින්වේ) අමාත්‍යාංශ දෙක අතර ඇති අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටත් කම්කරු ප‍්‍රතිපත්ති ක්ෂේත‍්‍රයට අදාළව ද්විපාර්ශ්වීය හුවමාරු සහ සහයෝගිතා වැඩ සටහන් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමටත් අපේක්ෂා කරයි.

 

මේ අනුව දෙපාර්ශ්වය පහත දැක්වෙන අවබෝධතාවට එළඹී ඇත:

 

පොදු විධිවිධාන:

1.  අන්‍යෝන්‍යත්වය සහ අන්‍යෝන්‍ය ප‍්‍රතිලාභ පදනම් කර ගෙන මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමේ රාමුව තුළ සහයෝගිතා ක‍්‍රියාකාරකම්වල යෙදීමට  දෙපාර්ශ්වය එකඟ වේ.

2. කම්කරු ප‍්‍රතිපත්ති ක්ෂේත‍්‍රයේ සම්බන්ධතාවන් සහ සහයෝගිතාවන් වර්ධනය සදහා දිරි ගැන්වීමට සහ ඒවාට පහසුකම් සැපයීමටත් සහයෝගිතා ක‍්‍රියාකාරකම් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ධනාත්මක සැලසුම් සකස් කිරීමටත් පාර්ශ්වයන් පරිශ‍්‍රම දැරිය යුතු ය.

3.   මෙම අවබෝධතාව යටතේ සිදු වන සහයෝගිතා ක‍්‍රියාකාරකම් ඒ ඒ පාර්ශ්වීය රජයේ අදාළ නීතිවලට සහ රෙගුලාසිවලට යටත් විය යුතු ය.

 

සහයෝගිතා ක්ෂේත‍්‍ර:

4. පාර්ශ්වයන් පහත දැක්වෙන සහයෝගිතා ක්ෂේත‍්‍ර හඳුනා ගෙන ඇත:

අ.  කම්කරු ප‍්‍රතිපත්ති යළි සකස් කිරීම.

ආ. කම්කරු සම්බන්ධතා ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම.

ඇ. සමාජ රැකවරණය.

ඈ. රැකියා ප‍්‍රවර්ධනය.

ඉ. කම්කරු පරීක්ෂාව.

ඊ. ජගත් කම්කරු සංවිධානය වැනි ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල දී සම්බන්ධීකරණය සහ සහයෝගිතාව.

 

සහයෝගිතා ස්වරූප:

5. පාර්ශ්වයන් පහත දැක්වෙන සහයෝගිතා ස්වරූප ප‍්‍රයෝජනයට ගත යුතු ය:

අ. ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ විශේෂඥයන් අන්‍යෝන්‍ය පදනමක් මත අධ්‍යයන චාරිකාවල සහ සංචාරවල නිරත වීම,

ආ. අදාළ ක්ෂේත‍්‍ර හා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ උපකරණ (මෙවලම්) හුවමාරු කර ගැනීම,

ඇ. ළමා ශ‍්‍රමය තුරන් කිරීම, ස්ත‍්‍රී-පුරුෂ සමසාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතාව ප්‍රවර්ධනය , කම්කරු නිලධාරීන්ගේ හැකියා ගොඩ නැගීම යනාදී සුවිශේෂ ක්ෂේත‍්‍රවලට සම්බන්ධිතව පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය කිරීම,

ඈ. අදාළ ක්ෂේත‍්‍රවලට සම්බන්ධිතව ජාත්‍යන්තරව පැවැත්වෙන රැස්වීම්, සමුළු සහ රටවල් දෙකෙහි පැවැත්වෙන සම්මන්ත‍්‍රණ සඳහා ඒ ඒ පාර්ශ්වයේ විශේෂඥයන් සහභාගි වී අදාළ ක්ෂේත‍්‍රවලට සම්බන්ධිතව ලබා ඇති අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම.

 

අරමුදල් සැපයීම:

6.         පාර්ශ්වයන් අතර ඇති කර ගන්නා පූර්ව ලිඛිත එකඟතාවක් මාර්ගයෙන් අන් ආකාරයකින් සපයා ගැනීමට සැලසුම් කෙරුණ හොත් මිස ඒ ඒ පාර්ශ්වයේ සියලූ ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා ඒ ඒ පාර්ශ්වය විසින් අරමුදල් සැපයිය යුතු ය. ඒකාබද්ධ සහයෝගිතා ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා අරමුදල් සැපයීම ද කළ යුත්තේ පාර්ශ්වයන් අතර ඇති කර ගන්නා පූර්ව ලිඛිත අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවක් මාර්ගයෙනි.

 

ක‍්‍රියාත්මක කිරීම:

7. සම්බන්ධතා අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යාම සහ කාර්ය වැඩ සටහන් සූදානම් කිරීම සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තේ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මානව සම්පත් සහ සමාජ සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ කම්කරු සහ කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සම්බන්ධතා ඒකකය යි.

 

උපදෙස් විමසීම:

8. අවබෝධතාවේ කොන්දේසි හා සම්බන්ධ කිසි යම් කාරණයකට අදාළව කිසි යම් පාර්ශ්වයක් ඉල්ලා සිටිය හොත් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාවෙන් සහ විශ්වාසයෙන් යුතුව පාර්ශ්වයන් අන්‍යෝන්‍යව උපදෙස් විමසිය යුතු අතර යම් දුෂ්කරතාවක් හෝ වැරදි වැටහීමක් ඇති වුව හොත් ඒවා විසඳා ගැනීමට ඒකාබද්ධව පරිශ‍්‍රම දැරිය යුතු ය.

 

කාල සීමාව:

9. මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම දොපාර්ශ්වය ඊට අත්සන් තබන දිනයේ සිට බලාත්මක විය යුතු අතර එම දිනයේ සිට පස් වසරක් යන තෙක් බලාත්මකව පැවතිය යුතු ය. කිසි යම් පාර්ශ්වයකට මෙම අවබෝධතාව අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ බව දන්වමින් මාස හයකට පෙර ලිඛිත නිවේදනයක් කිරීමෙන්  ඕනෑ ම මොහොතක එසේ කළ හැකි ය. අවබෝධතා ගිවිසුම අවසන් කරන්නේ නම් ඒ යටතේ එකඟ වී ඇති කිසි යම් සහයෝගිතා වැඩ සටහන් ක‍්‍රියාකාරකම් ඇත් නම් ඒවා සම්පූර්ණ කෙරෙන තෙක් ගිවිසුමේ විධිවිධාන බලාත්මක පැවතිය යුතු ය.

 

චීන, සිංහල සහ ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවලින් 2013 නොවැම්බර් 25 දින කොළඹ දී අනුපිටපත් සහිතව අත්සන් කරන ලද මෙම අබෝධතා ගිවිසුමේ සියලූ පිටපත් එක හා සමානව විශ්වාස කටයුතු ය. අර්ථ නිරූපණයේ දී වෙනසක් සිදුව ඇත් නම් එවැනි අවස්ථාවල දී ඉංග‍්‍රීසි පිටපත ප‍්‍රධාන තන්හි ලා සැලකිය යුතු ය.

 

මානව සම්පත් සහ සමාජ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මානව සම්පත් සහ සමාජ සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්

 කම්කරු සහ කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍ය  ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ කම්කරු සහ කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්

කම්කරු ප්‍රතිපත්ති පිළිබද අවබෝධතා ගිවිසුමේ ඉංග්‍රීසි පිටපත (PDF)

 

වැඩබිම

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435