සිද්ධි අධ්‍යයනය – (Case Study) හා ගැටලු විසඳීම

සිද්ධි අධ්‍යයනය – (විෂයානුබද්ධ අධ්‍යයනය) යනු සංකීර්ණ පරිපාලන ගැටලු විසදීමේදී කළමනාකරණ මූලධර්ම ආශ‍්‍රයෙන් ගනු ලබන විධිමත්ම කළමනාකරණ ක‍්‍රියාවලියයි.

 

සිද්ධි අධ්‍යයනය පිළිබඳ හැඳින්වීම

 

මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක් හෝ විෂයක්, කරුණක් නැතහොත් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කොට නැතහොත් විමර්ශනය කොට, ඒ පිළිබඳව පැහැදිළි හා සරල විශ්ලේෂණයක් නැතහොත් විස්තරයක් කිරීමයි.

 

මෙහිදී ඉදිරිපත් වන සිද්ධිය රාජ්‍ය ආයතනයක්, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක්, මෙන්ම පෞද්ගලික හෝ රාජ්‍ය සමාගමක් හා සම්බන්ධ විය හැකිය.

 

කෙසේ වෙතත් වැඩි වශයෙන් විසඳුම් ලබාදීම සඳහා අපට ලැබෙන සිද්ධිය නැතහොත් ගැටලූව අදාල වන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් විය හැකිය. වෙනත් ක‍්‍රමයකට හැදින්වුවහොත් රජයේ අමාත්‍යාංශයක් හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක් වැනි රාජ්‍ය ආයතනයක් නැතහොත් පාර්ලිමේන්තු පනතකින් ස්ථාපිත කරන ලද ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් / අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක් ගැන විය හැකිය. (ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල යනු එහි ප‍්‍රතිපාදනවලින් කොටසක් පමණක් රජයේ අයවැය ලේඛනයෙන් දරන ඉතිරිය එම ආයතනය විසින්ම උපයා ගනු ලබන ආයතන වේ. මේවා නම් වශයෙන් සංස්ථා, මණ්ඩල, අධිකාරී සහ රාජ්‍ය සමාගම් වශයෙනුත් රාජ්‍ය බැංකු හා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වශයෙනුත් හැදින්විය හැකිය.)

 

එමෙන්ම කිසියම් සිද්ධියක් කාර්යාලයක් හා සම්බන්ධව හෝ කර්මාන්තශාලාවක් නැතහොත් වැඩබිමක් සම්බන්ධව සිදු විය හැකිය. එමෙන්ම අදාල සිද්ධිය කාටත් සතුටුවිය හැකි ලාභදායි සිද්ධියක් නොව ගැටලූ හා ප‍්‍රශ්න මතුවිය හැකි සංකීර්ණ කරුණක් පිළිබඳව විය හැකිය. මෙයින්ද වැඩි නැඹුරුවක් දක්නට ඇත්තේ පරිපාලන ගැටලූ හා සම්බන්ධවයි.

 

සිද්ධිය ආධ්‍යයනයේ විසඳුම් ලබා දීම.

 

මෙවැනි ගැටලූවකදී විභාග අපේක්ෂකයන්ගෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන්නේ තම පරිපාලන දැනුම පලපුරුද්ද හා අත්දැකීම් උපයෝගී කර ගනිමින්, ගැටලුව විමර්ශනය කොට තම ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ දක්ෂතාවය පෙන්නුම් කිරීමයි.

 

ගැටලු විසඳීමේදී ගැටලුව විස්තරාත්මකව පැහැදිළිව ඉදිරිපත් කරන අතර, ඒ පිළිබඳව පහත දක්වන පොදු ප‍්‍රශ්නවලට සමීපව සිද්ධියට අදාලව ප‍්‍රශ්න කීපයක් ඉදිරිපත් කෙරේ. ඊට විසඳුම් සෙවීමේදී තමා විසින් කරන විමර්ශනය අනුව මෙම පහත දක්වන කරුණු සලකා බැලිය යුතුය. එමෙන්ම තම විමර්ශනය සිදු කිරීමේදී ප‍්‍රථමයෙන්ම කළයුතු වන්නේ අදාළ ගැටලුව ඇතිවීමට හේතු සාධක මොනවාදැයි ඉතා සියුම්ව ගැඹුරින් අවබෝධකර ගැනීමයි. ඒ සඳහා පහත පරිදි පියවරෙන් පියවර හා විවිධ පැති වලින් සොයා බැලීමයි.

 

01. ඉදිරිපත් කර ඇති සිද්ධිය නැතහොත් ගැටලුව ඇතිවීමට හේතු සාධක හෝ පසුබිම සොයා බැලීම.

 

මෙවැනි ගැටලුවක් ඇතිවීමට පහත දක්වන කරුණු වලින් එකක් හෝ කීපයක් නැතහොත් සියල්ලම බලපා තිබිය හැකිය. එය පැහැදිළිව අවබෝධකර ගනිමු.

 

I. ආයතන ප‍්‍රධානියාගේ අත්තනෝමතික හෝ වැරදි තීරණ ගැනීම.

II. ආයතන ප‍්‍රධානියාට විෂය දැනුම, පළපුරුද්ද හා අත්දැකීම් නොමැති වීම නිසා ගනු ලබන තීරණ.

III. ආයතන ප‍්‍රධානියා තම සහායක නිලධාරීන් හට බලතල නොපැවරීම නිසා මතුවන ගැටලු,

IV. ආයතන ප‍්‍රධානියාගේ ඇති නායකත්ව දුර්වලතා

V. කාර්ය මණ්ඩල අදාල විෂයන් පිළිබඳව දැනුවත් නොවීම සහ ඒ පිළිබඳව විධිමත් පුහුණුවක් ලබා නොතිබීම.

VI. ආයතන ප‍්‍රධානියා ඇතුලූ කාර්ය මණ්ඩලයට මහජන සේවය පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිකම.

VII. ආයතනයට ඇති සම්පත් හිඟකම.

VIII. ආයතනයක් තුල මනා කාර්යාල ක‍්‍රම සහ කාර්ය පරිපාටි නොමැති වීම.

IX. ආයතනය සඳහා මනා පිරිසැලසුම් නොමැතිවීම (බාහිර හා අභ්‍යන්තර සැලැස්ම)

X. සංවිධානය නැතහොත් ආයතනය තුල මනා කළමනාකරණයක් නොතිබීම.

 

මේ යටතේ ආයතනය තුල තීරණ ගැනීමේ දී සහ රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දී පහත දක්වන කළමනාකරණ න්‍යායන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. එනම්

 

 • රාජකාරි කටයුතු සැලසුම් කිරීම.
 • සංවිධානය කිරීම.
 • මෙහෙයවීම.
 • සමායෝජනය හෙවත් සම්බන්ධීකරණය.
 • අධීක්ෂණය.
 • තීරණ ගැනීම.
 • සහභාගීත්ව කළමනාකරණය.
 • සේවක අභිපේ‍්‍රරණය – (ඵදඑසඩ්එසදබ/කැමැත්තෙන් වැඩ කිරීම)
 • අභිනියෝජනය – බලතල පැවරීම හා වගකීම් භාරය
 • මහජන සම්බන්ධතාවය

 

XI. අනවශ්‍ය දේශපාලන මැදිහත්වීම්

 

XII. නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික දුර්වලතා

 • මහජන සේවය පිළිබඳ ආකල්ප නොතිබීම.
 • නිලධාරීන්ගේ ආත්මාර්ථකාමී වීම.
 • නිලධාරීන් අල්ලස් ලබා ගැනීම.
 • නිලධාරීන්ගේ පක්ෂපාතී වීම.
 • නිලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාවය හා නුපුහුණුකම.

 

XIII. වෙනත් බාහිර හා පාරිසරික ගැටලු ඇති වීම.

 • භූගෝලීය පිහිටීම හා දුරස්ථභාවය.
 • ගමනාගමන අපහසුතාවය
 • අනවශ්‍ය දේශපාලනික මැදිහත්වීම් හා බලපෑම්.

 

02. තමා සිද්ධියට සම්බන්ධ ආයතනයේ ප‍්‍රධානියා වූයේ නම් කටයුතු කරන ආකාරය.

 

03. ගැටලුව මතුවීමෙන් පසුව තමා සිද්ධියට අදාල ආයතනයේ නව ප‍්‍රධානියා ලෙස පත්කරනු ලැබුවහොත් කටයුතු යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒම සඳහා ගනු ලබන ක‍්‍රියා මාර්ගය.

 

04. සිද්ධියට අදාල එකිනෙක තනතුරු දරන පුද්ගලයන්ගේ රාජකාරි හා නායකත්ව දුර්වලතා හා දක්ෂතා ආදිය තේරුම්ගත් ආකාරය සහ තමා එම තනතුර දරන්නේ නම් ක‍්‍රියා කරන ආකාරය.

 

05. සිද්ධිය පිළිබඳ විස්තරයට අනුව තමා එම ආයතනයේ ක‍්‍රියාකාරී විධායක තනතුුරක් දරන්නේ නම් (පිරිස් කළමනාකරු, මූල්‍ය කළමනාකරු, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වැනි) ගැටලුව විසදීම සඳහා තම ප‍්‍රධානියාට ඒ සම්බන්ධව උපදෙස් හා සහයෝගය ලබා දෙන ආකාරය.

 

සිද්ධි අධ්‍යයනයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ වැදගත් කරුණු

 

මෙම අධ්‍යයනයේ යෙදෙන්නාට විසඳුම් අවශ්‍ය වන ගැටලු එකක් හෝ කීපයක් අන්තර්ගත විස්තරාත්මක කථාන්තරයක් යොමු විය හැකිය. ඉන්පසු ඒ සඳහා ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන විසඳුම් ක‍්‍රියා මාර්ග, විකල්ප විසඳුම් ක‍්‍රියා මාර්ග ඉදිරිපත් කරමින් තම අදහස් යෝජනා කුසලතා හා නිර්මාණශීලී බව විදහා දැක්වීම අපේක්ෂා කෙරේ. එපමණක් නොව එම විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මෙහි පහත දක්වන කරුණු පිළිබඳවද අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය.

 

1. විෂයානුබද්ධ අධ්‍යයනයක් විමර්ශනය කොට ඒ සඳහා තම දක්ෂතාවය අනුව කුමන හෝ විසඳුම්  ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ලබා දීමට හැකියාව ඇත.

 

2.  ඕනෑම විෂයානුබද්ධ අධ්‍යයනයකදී එයට නිශ්චිත පිළිතුරක් නියම කල නොහැකිය.

 

3. විෂයානුබද්ධ අධ්‍යයනයේ පරමාර්ථය පූර්ව නිශ්චිත මෙන්ම වෙනස් කල නොහැකි නිගමන හා තීරණ ඉදිරිපත් කිරීම නොවේ. කාලීන විසඳුම් ලබාදීමයි.

 

4. තම විසඳුම් හා විකල්ප විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී තර්කාන්විත බව නීත්‍යානුකූල බව, සාධාරණ බව ඇති සුවිධානාත්මක තීරණයන් ඉතා වැදගත් වේ.

 

5. සිද්ධිය පිළිබඳ විසඳුම් සෙවීමේ දී ළග කළමනාකරණ දෘෂ්ටියකින් විසඳුම් හා විකල්ප විසඳුම් ලබාදීම ඉතාම වැදගත් වේ.

 

(කළමනාකරණය යනු අවම කාලයකින්, අවම ශ‍්‍රමයකින් හා අවම පිරිවැයකින් ‘‘උපරිම ප‍්‍රතිඵල නැතහොත් ප‍්‍රශස්ත විසඳුම් ලබා ගැනීමයි’’ නැතහොත් කළ යුතු දෙය මනාව කිරීමයි.)

 

විෂයානුබද්ධ අධ්‍යයනයේ දී ගැටලු හඳුනා ගැනීමත් ඒවා විශ්ලේෂණය හා ඒවාට විසඳුම් හා විකල්ප විසඳුම් සෙවීම.

 

ගැටලුව හඳුනා ගැනීම.

 

සංවිධානයක කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී එහි අරමුණ හා පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය ක‍්‍රියා කල යුතුය. එහිදී ඒකාකාරී ක‍්‍රියාවලිය බාධාවකින් තොරව ඉටුවිය යුතු නමුත්, විවිධ ගැටලු බාධා මතුවිය හැකිය.  ඕනෑම ක‍්‍රියාවලියක දී ඊට සහභාගී වන පුද්ගලයන්ගේත්, ඒ සඳහා යොදා ගන්නා සම්පත්වලත්, අනිකුත් භෞතික පාරිසරික හා සමාජීය හේතු මතත්, මෙවැනි ගැටලු බාධා ඇතිවිය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී කළමනාකාරීත්වය විසින් එම ගැටලු මොනවාදැයි හඳුනාගත යුතුය.

 

ගැටලුව විශ්ලේෂණය කිරීම

 

ඕනෑම කාර්ය පරිපාටියකදී ගැටලුවක් මතුවූ විට එය විසඳීමට නම්, ඊටපෙර එය ඇතිවීමට බලපෑ හේතු සාධක විමසා බැලිය යුතුය. එසේ නොකොට එම ගැට`ඵව විසඳා ගැට`ඵ තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීම නොහොත් විසඳාගෙන ඉදිරි කටයුතු පවත්වාගෙන යාම කළ නොහැකිය. මෙලෙස ගැටලුව විසඳීමට පහත දක්වන විවිධ හේතු බලපෑ තිබිය හැකිය. ඒවා අප විසින් පැහැදිළිව හඳුනාගත හැකිය.

 

01. භෞතික සාධකවල බලපෑම

 

මේ යටතේ කාර්යාලය හෝ කර්මාන්තයේ පිහිටීම හා වටපිටාව නගරයට, වෙළඳපොලට හෝ දුම්රිය, බස්රිය ස්ථානවලට දුරස්ථ වීම ඇතුලූ වෙනත් භූගෝලීය සාධක බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය.

 

02. පුද්ගල ගැටලු

 

මේ යටතේ සංවිධානය තුළ ක‍්‍රියාකාරීත්වය පැවරී ඇති එකිනෙක නිලධාරීන්ගේ පහත ස්වභාවයේ අඩුපාඩු ගැටලු වලට හේතු සාධක බලපෑ හැකිය.

 

I. නිලධාරීන්ගේ නොදැනුවත්කම

II. නිලධාරීන්ගේ නුපුහුණු තත්වය

II. නිලධාරීන් සඳහා පෙළඹවීම් (අභිපේ‍්‍රරණ) ක‍්‍රම නොමැතිවීම.

IV. නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත් භාවය / අකාර්යක්ෂමතාවය

V. සේවක මණ්ඩල හිඟකම

VI. නිලධාරීන් අතරේ රාජකාරී නිසිලෙස බෙදා නොතිබීම.

VII. වෙනත් පුද්ගල ගැටුම්.

 

03. යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍රවල අඩුපාඩු

 

I. යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර නියමිත ප‍්‍රමිතියට නොතිබීම.

II. තිබෙන යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර යල් පැන ගිය ඒවා වීම.

III. යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර අධික පරිවැය

IV. පළපුරුදු යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර ක‍්‍රියාකරවන්නන් නොමැතිකම

V. ඒවා නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරීම හා නඩත්තු වියදම් අධික වීම.

 

04. කළමනාකරණයේ ගැටලු / අඩුපාඩු

 

I. නියමිත උපදෙස් නොමැතිකම

II. නිසිලෙස රාජකාරී වැඩ නොපැවරීම. (හැකියා, කුශලතා, දැනුම මත නොපැවරීම*

II. එකිනෙක නිලධාරීන් අතර සම්බන්ධතා නොමැතිවීම (අන්‍යොන්‍ය සම්බන්ධතා*

IV. අවශ්‍ය වැඩ කලට වේලාවට ඉටු නොවීම.

V. විධිමත් අධීක්ෂණයක් නොමැති වීම.

VI. පසු විපරම් නොකිරීම.

 

05. මහජන අවශ්‍යතා නොසලකා හැරීම.

 

මෙයින් අදහස් වන්නේ මහජනයා නැතහොත් තම පාරිභෝගිකයන් හෙවත් ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ස්වභාවය හා අවශ්‍යතා තේරුම්ගෙන කටයුතු නොකිරීම හා තම සංවිධානයේ සේවය ලබා නොගැනීම පිළිබඳ කලකිරීම සහ දැනුවත් නොවීම යනාදියයි.

 

ගැටලු විසදීම

 

ඉහත දැක්වූ ආකාරයට කිසියම් සංවිධානයක ගැටලු මතුවූ විට ඒවා විශ්ලේෂණය කොට වහා විසඳුම් සෙවීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. නොඑසේ නම් සංවිධානය හෝ ව්‍යාපාරය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යා නොහැකිය. මේ සඳහා පහත පරිදි ගැටලූ විසඳීමේ ක‍්‍රම සලකා බැලිය යුතුය.

 

(1). භෞතික ගැටලු ඇතොත් ඒවාට සුදුසු විසඳුම් හා විකල්ප විසඳුම් වහාම සෙවිය යුතුය.

(2). පුද්ගල ගැටලු හා (සේවක මණ්ඩල) වලදී පහත පරිදි ක‍්‍රියා කල යුතුය.

I. සේවක මණ්ඩල පුහුණු කිරීම සහ ඔවුන්ට ශිල්පීය දැනුම ලබාදීම.

II. හිඟ සේවක මණ්ඩල වහා ලබාදීම.

III. රාජකාරී වැඩ පැවරීමේදී ඔවුන්ගේ දක්ෂතා මෙන්ම විශේෂඥතා සැලකිල්ලට ගනිමින් පුද්ගල සංවර්ධනයට ක‍්‍රියා කිරීම.

IV. නිලධාරින්ට පෙළඹවීම් (අභිපේ‍්‍රරණය) ක‍්‍රම ඇති කිරීම.

V. පුද්ගල ගැටුම් සමථ කිරීම සහ ඒවා ඇති නොවීමට කටයුතු යෙදීම.

VI. නිලධාරියා හා අංශ අතර සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම.

 

(3). යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර ගැටලු ඇතොත් පහත පරිදි ඒවාට විසඳුම් ලබා දීම.

 

I. යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රමිතීන් සකස් කිරීම.

II. නවීන යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර මිලදී ගැනීම.

III. යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර සඳහා පිරිවැය අවම කිරීම.

IV. යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර නිසි පරිදි අලූත්වැඩියා කිරීම හා ඒවා නඩත්තු කිරීම.

V. යන්ත‍්‍ර සඳහා පුහුණුකරුවන් / යෙදවීම හා / හෝ පුහුණු කරවීම.

 

(4). කළමනාකාරීත්වයේ අඩුපාඩු මඟහරවා ගැනීම.

 

මේ යටතේ විශේෂයෙන් ඉහළ කළමනාකාරීත්වයෙන් (අග‍්‍රගන්‍ය) කළමනාකරුවන්ගෙන් පහල සේවක මණ්ඩල වෙත එල්ල වන අපහසුතා හා බාධාවන් අවම වන ආකාරයට කටයුතු යෙදීමයි. මෙහිදී ඔවුනොවුන් දැනුවත් කිරීම හා සුහදතා වර්ධනය වන ආකාරයේ සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාගෙන යා යුතුය. (සුහඳ චාරිකා, විනෝද ක‍්‍රීඩා, වෙනත් ජාතික උත්සව ආදියේදී දෙපාර්ශවයන් අතරත් පවුල් සාමාරිකයන් අතරත් එකමුතුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.)

 

(5). සංවිධානය මහජනයා සහ එහි ගණුදෙනුකරුවන් අතර ගැටලු මතුවන අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා පහත පරිදි විසඳුම් ලබා දිය හැකිය. සංවිධානයේ සේවය නැතහොත් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ දැනුවත්වීම සංවිධානයෙන් නිලධාරීන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් අතරත් මහජන සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම කළ යුතුය.

 

නිෂ්පාදන ආයතනයක් නම් වෙළඳ දැන්වීම්, ගනුදෙනුකරුවන් අතර අතිරේක ප‍්‍රතිලාභ ලබාදීමේ තරඟ ශිෂ්‍යත්ව සමාජ සංවිධානවලට පරිත්‍යාග කිරීම්, ශිෂ්‍යත්ව ක‍්‍රම ආදිය ලබා දෙමින් මහජන සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම.

 

ගැටුම් හා විරෝධතා මඟ හැරවීම.

 

මෙයින් අදහස් කරනු ලබන්නේ සාමාජිකයන්, කාර්ය මණ්ඩල හා පුද්ගල කණ්ඩායම් අතර ඇතිවන මත ගැටුම් වේ. මේ අනුව පුද්ගලයන් පුද්ගලයන් අතරත්, කණ්ඩායම් කණ්ඩායම් අතරත්, ආයතන ආයතන අතරත් මත ගැටුම් විරෝධතා ඇතිවිය හැකිය.

 

මෙම ගැටුම් අතරත් අදහස් නොගැලපීම්, අරමුණු හා පරමාර්ථ නොගැලපීම් හේතුවෙන් විරෝධතා හෙවත් මත ගැටුම් ඇති වේ. ඒ යටතේ පහත බාධා ඇතිවිය හැකිය.

 

1. සම්පත් පරිහරණයට ඉඩ නොදී රඳවා තබාගැනීම.

2. තොරතුරු ලබා නොදී වසන් කර ගැනීම.

3. ලිපිගොනු ඇතුලූ ලිඛිත තොරතුරු අස්ථානගත කිරීම හෝ විනාශ කිරීම.

4. අධිකාරී බලය පහලට නොපැවරීම.

5. එකිනෙකාගේ උත්සාහයන්ට බාධා සිදු කිරිම.

6. වෙනත් කඩාකප්පල් කිරීම්.

 

ඉහත ගැටලු බාධා නිසා ආයතනයට පහත දක්වන අපහසුතා ගැටලු මතුවීමෙන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා නොහැකි තත්වයක් ඇතිවිය හැකිය.

 

I. වැඩ ව්‍යාපෘති අවුල් වීම.

II. වැඩ ව්‍යාපෘති කටයුතු ප‍්‍රමාද වීම.

III. වියහියදම් ඉහළ යාම.

IV. දක්ෂ සේවකයින් නොමැතිවීම / සේවය හැර යාම.

V. සම්පත් විනාශවීම.

ඩස. මහජනයා නැතහොත් පාරිභෝගිකයින් කල කිරීම.

VII. ව්‍යාපාරික ආයතනයක් නම් ව්‍යාපාර අඩුවීම.

VIII. සේවා ආයතනයක් නම් අපකිර්තියට පත්වීම.

IX. ආයතනයට ඉහළ කළමනාකරණ නිලධාරීන් නොමැතිවීමට ඇති අවධානම.

X. සේවයේ නියුතු සේවකයින්ද කලකිරීමට පත්වීම.

 

ගැටුම් විරෝධතා මඟහැරවීම සහ විසඳමු ලබා දීම.

 

ඉහත දක්වන ලද සියලූ ගැටලූ සහ අපහසුතා සලකා බැලීමේදී  ඕනෑම සංවිධානයක පොදු ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා පහත දක්වන ආකාරයට ක‍්‍රියා කළ යුතුය.

 

1. කළමනාකාරීත්වය සහ සේවක මණ්ඩල අතර විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කිරීම.

2. සේවක මණ්ඩල දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම.

3. සේවක මණ්ඩල අතර රාජකාරී වැඩ බෙදීමේදී සාධාරණව හා සුපුරුදු පරිදි ඉටු කිරීම.

4. තීරණ ගැනීමේදී සේවක සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම.

5. සේවක මණ්ඩල පෙළඹවීමේ ක‍්‍රම නැතහොත් අභිපේ‍්‍රරණය ක‍්‍රම.

6. පුද්ගලයන් අතර අන්‍යෙන්‍ය සුහදතා වැඩිදියුණු කිරීම. (මේ යටතේ විවිධ සුභසාධන පහසුකම්, ලබා දීම විනෝද චාරිකා සංවිධානය කිරීම)

7. සේවක සංවිධානවලට නැතහොත් වෘත්තීය සමිතිවලට ඇහුම්කන් දීම. (සමුහික ගිවිසුම්, සාධාරණ උසස්වීම්, දිරිදීමනා, මාරු මණ්ඩල වැනි වැටුප් ආදිය)

8. සියලූ කාර්ය මණ්ඩල කෙරෙහි අපෞද්ගලිකව සාධාරණව සහ සමානාත්මතාවයෙන් කටයුතු කිරීම.

9. සේව්‍ය සේවක හා පාරිභෝගික යන තුන් පාර්ශවයන් අතර අන්‍යෙන්‍ය සබඳතා ඇතිවන ආකාරයට කටයුතු කිරීම.

10. සංවිධානය තුල/ආයතනය තුල විවිධ අංශ අතර මනා සම්බන්ධතා පැවැත්වීම (සමායෝජනය)

සාමවිනිසුරු ඒ.ඞී. සෝමදාස – ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය (විශ‍්‍රාමික) – රජයේ විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී

 

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න (9)

 1. Author says:

  ඉතා වැදගත් කාලීන ලිපියකි. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන උන්නතිය ගැන සලකා මෙවැනි ලිපි තව තවත් ඉදිරිපක් කිරීමට ඔබට ශක්තිය ලැබෙන්නට ප්‍රාර්ථනා කරමි.

  (2)(1)  5  0
 2. Author says:

  සිද්ධි අධ්‍යන උදාහරණයක් ආශ්‍රෙයන් විසදුම් සොයන ආකාරයත ඉදිරිපත් කරේනම් කදිමයි.

  (11)(1)  5  0
 3. Author says:

  ගොඩක් හොද ලිපියක් ඉතා සරලව සියලු කරුණු දක්වා ඇත .

  (1)(0)  1  0
 4. නාලක says:

  ගොඩක් වැදගත් තොරතුරැ. ඉදිරිපත් කල ආකාරය හොදයි. ඉදිරි ගමනට දිරිය පතමි.
  බාහිර උපාධි අපේක්ෂකයෙක්

  (0)(0)  0  1
 5. කම්කරු නිලධාරින් බදවා ගැනිම (සිමිත) 2017 ඊයේ පවත්වන ලදි.(2017.04.25) මේ සදහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති තොරතුරු මා හට ඉතා වැදගත් විය.ඒ පිලිබදව ඒ.ඩි.සෝමදාස මහාතට පිං.මෙවැනි ලිපි පලකිරිමට තව තවත් හැකිවේවා මා ප්‍රර්ථන කරමි.

  (3)(0)  1  0
 6. මෙක ඉතා වැදගත් ලිපියකි .මෙි වගේ ලිපි තව එකතු කරන්න අපි වගේ අයට ගොඩක් වටිනවා

  (0)(0)  1  0
 7. අවාසනාවට අපිට මේ කාලකන්නි රටේ මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙනගනිමින් සිංහලෙන් සිතමින් ඉංග්‍රීසියෙන් පිලිතුරු සැපයීමට
  සිදුවේ . මේ රටවල් වලට දියුනු වෙන්න බැරිත් ඒ නිසාමයි

  (0)(0)  1  0
 8. මෙය ඉතාමත් වැදගත් ලිපියකි
  තව දුරටත් මෙවැනි නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න
  ඔබට ජය වේවා

  (2)(0)  0  0
 9. Dushan says:

  මා හට ඉතා වැදගත් තොරතුරු සමුහයක් ලැබුනා. ඔබට ස්තුති ... අධ්‍යාපන පරිපාලන විභාග අපේක්ෂකයෙක් ..

  (3)(0)  0  0

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435