අර්ථ සාධක අරමුදල (EPF) ආපසු ගැනීමේ අත්වැල මෙන්න…!!!

සුදුසුකම් සීමා

ඕනෑම අයදුම්කරුවෙකු වයස සම්පූර්ණ වී සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමේදී අයදුම් කළ යුතුය.
එකී අයදුම්කරුවෙකු සේව‍ක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශය විසින් දක්වා ඇති කොන්දේසි සපුරා තිබිය යුතුය.

 • පුරුෂයෙකු – වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වීමෙන් විශ්‍රාම ගැනීම
 • කාන්තාවක් – වයස අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වීමෙන් විශ්‍රාම ගැනීම.

ඉහත අවශ්‍යතාව ඔප්පු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 1. උප්පැන්න සහතිකය හා එහි සහතික කළ පිටපතක්
 2. ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්,  එය  සේවා යෝජකගේ හෝ ප්‍රාදේශීය  ලේකම්ගේ සහතිකය සහිත විය යුතුය.
 3. මුදල් බැර කිරීම සඳහා තමාට අයත් බැංකු පොතේ ඡායා පිටපතක්
 4. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ඇපයට තබා ණය ලබාගෙන ඇත්නම් සම්පුර්ණ කරන ලද ණය 14 ආකෘති පත්‍රය
 1. අයදුම්කරු ගේ පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූපයක් සමග අයදුම්පත භාරදීමට  අයදුම්කරුම පැමිණිය යුතුය.

පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාවලිය

පියවර 1 : අයදුම්කරු  කේ ආකෘති පත්‍රය ලබා ගැනීම.
පියවර 2 : සම්පූර්ණ  කරන ලද අයදුම්පතේ අවශ්‍ය සහතික කිරීම
පියවර 3 : සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත අවශ්‍ය ලේඛණ සමගින් ඉදිරිපත් කිරීම.
පියවර 4 : කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කිරීම.
පියවර 5 : ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථ සාධක  අරමුදල් අංශයට යොමු කිරීම
පියවර 6 : ගිණුමේ බැරට ඇති මුදල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අංශය මගින් නිදහස් කිරීම.
අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර නොමැති අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 සේවාව සඳහා ගත වන කාලය

නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමගින් අවශ්‍ය සහතික භාර දුන් කල ගත වන කාලය මාසයකි. අඩුපාඩු ඇති විට ඒවා සම්පූර්ණ කරන තුරු කාලය ගත වේ.

යොමු කරන වේලාවන්

සතියේ දිනවල :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
වේලාව            :පෙ.ව.09.00 සිට ප.ව.03.30 දක්වා
නිවාඩු දින        :රජයේ හා වෙළඳ නිවාඩු දින
අයදුම්පත් නොමිලයේ නිකුත් කරනු ලැබේ.

අත්‍යවශ්‍ය ලියකියවිලි

 • කේ අයදුම්පත
 • බී කාඩ් පත
 • උප්පැන්න සහතිකය හා එහි සහතික කළ පිටපතක් (උප්පැන්න සහතිකය නොමැති විටප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාගත් ලේඛන සෙවීමේ ප්‍රතිපල සහතිකය සමග ග්‍රාම නිලධාරී වෙතින් අනුමාන වයස් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙයට ප්‍රාදේශිය ලේකම්ගේ අනු අත්සන තබා තිබිය යුතුය.
 • ජාතික හැඳිනුම්පතේ  පිටපත සේව්‍යයා විසින් සහතික කළ යුතුය. ආයතනය වසා ඇති විට ග්‍රාම නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහතික කළ යුතුය.
 • බැංකූ පොතේ ඡායා පිටපතක්
 • සේ.අ.අ. ඇපයට තබා ණය ලබාගෙන ඇත්නම් සම්පූර්ණ කරන ලද ණය 14 අකෘතිය
 • වතු අංශයේ සේවකයන්ගේ උපන් දිනය වතු අධිකාරිවරයාට සහතික කර දීමට පුළුවන.
 • 1967 අංක 15 ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අනුව නිකුත්කර ඇති සහතිකයඉදිරිපත්කිරීමට පුළුවන.

ආයතනය වසා ඇතිවිට පුද්ගල විස්තර ප්‍රමුඛතාව

ආයතනය වසා ඇති අවස්ථාවලදී හා නමෙහි වෙනසක් ඇති විට හාණිපූර්ණ ලිපිය.

සේවා වගකීම්

තනතුර අංශය ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස්
සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම්) සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් අංශය සේවක අර්ථසාධක අරමුදල 011-2368911 011-2368914
011-2368918 011-2368914
නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් අංශය සේවක අර්ථසාධක අරමුදල 011-2368904 011-2368914


විශේෂ තත්වයන්

අයදුම්කරුගේ බී කාඩ් පත නොමැති වූ විට සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අංශය වෙත දැන්විය යුතුය.

රුපියල් දහයක (රු. 10/-) ගාස්තුවක් සමග සම්පූර්ණ කළ බී ආකෘති පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනු පිටපතක් ලබා ගත හැකිය.

අනු පිටපත් නිකුත් කරනු ලබන්නේ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්. මධ්‍යම ලිපිගොණු අංශය, සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ 05 යන ලිපිනයෙන් පමණි.

පැමිණීමෙන් හෝ තැපෑලෙන් මෙම සේවාව ලබා ගත හැකිය.

රුපියල් දහයක (රු. 10/-) ගාස්තුව චෙක්පත්, මුදල් ඇණවුම් මගින් හෝ මෙම අංශයට පැමිණ ගෙවීමෙන් මෙම සේවාව ලබා ගත හැකිය.

දුරකථන:+94 11 2581142/3, +94 11 2581146,+94 11 2581148, +94 11 2369373
ෆැක්ස් අංක:+94 11 2581145
විද්‍යුත් තැපෑල:commgen@labourdept.gov.lk; cgldol@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය: www.labourdept.gov.lk

මූලාශ්‍රය: රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය

වැඩබිම

තවත් දෙස් විදෙස් තොරතුරු දැනගන්න පිවිසෙන්න වැඩබිම වෙබ්අඩවියට

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න (4)

 1. අපේ තාත්තාට දැන් වයස අවුරුදු 58 ක් විතර වෙනවා එයා මීට අවුරුදු 25කට කලින් රජයේ වත්තක වැඩ කලා අවුරුදු 2ක් විතර තාත්තාගේ අර්ථසාධක අරමුදල් ගන්න පුළුවන්ද ?බී කාඩ් එක නෑ.

  (4)(5)  0  0
 2. අපේ තාත්තාට දැන් වයස අවුරුදු 58 ක් විතර වෙනවා.එයා මීට අවුරුදු 25 කට කලින් රජයේ වත්තක වැඩ කලා.අවුරුදු 2ක් විතර.තාත්තාගේ අර්ථසාධක අරමුදල් ගන්න පුලුවන් ද? බී කාඩ් එක නෑ.

  (0)(3)  0  0
 3. Author says:

  රැකියාවෙන් ewat unata passe ganna puluwanda

  (1)(0)  0  0
 4. Author says:

  mama godak than Wala wada karala thiyanawa. Mage epf etf Sampanda kisima thorathurak naha. Kohomada wisthara ganne

  (4)(1)  1  0

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435