සේවක එක්රැස් වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ අයිතිය ආරක්‍ෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය, 1948 (සම්මුති අංක. 87)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR)

වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ 2012

ප්‍රකාශයට පත්කිරීම:102 වැනි ජගත් කම්කරු සමුළු සැසිවාරය (2013)

 

ශ්‍රී ලංකාව විසින් සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම: 1995  

 

ලංකා සේව්‍ය සම්මේලනය (ලං.සේ.ස) Employers Federation of Ceylon (EFC) සහ ජාත්‍යන්තර සේවායොජක සංවිධානය (ජා.සේ.යෝ.සං) International Organisatiion of Employers (IOE) විසින් 2011 අගෝස්තු මස 18 වන දින දරන නිවේදනයක් මගින් කරන ලද අදහස් දැක්වීම් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.

 

තවද, 2011 අගෝස්තු 4 වන දින දරන නිවේදනයක් මගින් ජාත්‍යන්තර වෘත්ත්තිය සමිති සම්මේලනය (ITUC) විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් දැක්වීම් සම්බන්ධව රජය දක්වා ඇති ප‍්‍රතිචාරය ද කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. කමිටුව විසින් දැනටමත් මතුකර ඇති කරුණු ගණනාවකට මෙන්ම වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාකාරීන්ට සහ නායකයන්ට විරුද්ධව සිදුකර ඇති බිය වැද්දීමේ ක‍්‍රියාවලට අදාළ බරපතල චෝදනා, වැඩ වර්ජනයක් හේතු කොටගෙන සිරභාරයට ගැනීම සහ රඳවා තබාගැනීම, සේවකයන්ගේ උද්ගෝෂණ වලට එරහිව පොලිස් ප්‍රචන්ඩත්වය දියත් කිරීම, කම්කරු පෙළපාලියක දී පොලිසියෙන් වෙඩි තබා එක් අයකු මියගොස් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීම ඇකතුළුව, සම්මුතිය උල්ලංගනය වීම් වලට අදාළව ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමය (ලං.ජා.ව.ක.සං) විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 2012 ජුනි මස 06 වන දින දරන අදහස් දැක්වීම් සහ ITUC විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 2012 ජූලි මස 31 වන දින දරන අදහස් දැක්වීම් ද කමිටුව වැඩිදුරටත් සැලකිල්ලට ගනී. සත්‍ය ලෙස නිදහස් සහ නිවහල් වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගිය හැක්කේ, කම්කරු සංවිධානවල නායකයන් සහ සාමාජිකයන්ට විරුද්ධව පවත්නා ප‍්‍රචණ්ඩක්‍රියා, බලපෑම්, තර්ජන වලින් තොර වාතාවරණයක පමණක් බව නැවත මතක් කරමින්, ඉහත සඳහන් චොදනා සම්බන්ධයෙන් සිය නිරීක්‍ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්, විරෝධතා උද්ඝෝෂණ වැළැක්වීමට උත්සාහ කිරීමේ දී දැඩි ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා යොදා ගැනීම් තහනම් කිරීමට ද, සිරභාරයට ගැනීම සිදු කරනුයේ දැඩි ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා හෝ වෙනත් සාපරාධී ක‍්‍රියා සිදුකිරීම් වැනි අවස්ථා වලදී පමණක් බවත් සහ වැඩ  වර්ජන අවස්ථාවක දී පොලිසිය කැඳවන්නේ මහජන සාමයට නිර්ව්‍යාජ සහ අත්‍යාසන්න තර්ජනයක් ඇතිවිට දී පමණක් බව සැලකිල්ලට ගෙන එවන් සාවද්‍ය ක‍්‍රියා වළකාලීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් ඉහතින් මතු කොට ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තම නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන මෙන්  කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

1995 ජාතික කම්කරු ප‍්‍රඥප්තිය (ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික කම්කරු ප‍්‍රතිපත්තිය) ක්‍රියාවට නැංවීම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට සහ විශේෂයෙන් සේවක එක්රැස්වීමේ නිදහසට අදාල ප‍්‍රශ්නවලට සම්බන්ධ නීතිරිති සහ පරිචයන් සකස් කළයුත්තේ කෙසේදැයි සොයා බැලීමට 2011 පෙබරවාරි මස 01 වන දින ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ විශේෂ  රැස්වීමක් පවත්වන ලදැයි රජය සිය වාර්තාවෙහි සඳහන්කර ඇති බව එම කමිටුව වැඩිදුටත් සැලකිල්ලට ගනී. මෙම රැස්වීම සම්මුතිය ක‍්‍රියාවට නැංවීම මෙන්ම 1949 (අංක 98 දරන) සංවිධානය වීමේ අයිතිය සහ සාමුහික කේවල් කිරීමේ සම්මුතියට සහ 1971 (අංක 135 දරන) සේවක නියෝජිත සම්මුතිය සක්‍රියව ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාළව පැන නැග ඇති ප‍්‍රශ්න ආමන්ත්‍රණය කරනුවස් සමාජ හවුල් කරුවන් අතර පොදු සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීම අරමුණු කරගත් බව රජය සිය වාර්තාවෙහි සඳහන් කරයි. රජය සිය වාර්තාවට අමුණා ඇති මෙම රැස්වීම් වාර්තාවේ සාරාංශය ද, වැඩිදුර සාකච්ඡා සඳහා ත්‍රෛපාර්ශවික අනුකමිටුවක් පිහිටුවාලූ බව ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, මෙම ක්‍රියාවලියෙන් කම්කරු නීති රීති සංශෝධනය කරා යොමුවුන ප‍්‍රගතියක් ඇතුළුව සාධනීය ප‍්‍රතිඵල බිහිවෙතැයි ද, කමිටුව විසින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ කරන ලද අදහස් දැක්වීම් මෙහිලා මුළුමනින්ම සැලකිල්ලට ගනු ඇතැයි ද කමිටුව බලාපොරොත්තු වෙයි. මෙහිලා ලබන ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ තොරතුරු රජයේ ඊළඟ වාර්තාවෙන් සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

සම්මුතියේ 2 වන වගන්තිය. අවම වයස. රැකියාවට පිවිසීමේ අවම වයස අවුරුදු 14 බවත් වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වය සඳහා අවම වයස අවුරුදු 16 බවත් (වෘත්තීය සමිති ආඥා පනතේ 31 වන වගන්තිය) සැලකිල්ලට ගනිමින් සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙහි කමිටුව, වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වය සඳහා වන අවම වයස රැකියාවට පිවිසීමේ අවම වයසම වියයුතු බව මතක්කර සිටියේය. රැකියාවට පිවිසීමේ වයස අවුරුදු 16 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය කටයුතු කරන බව රජය යළි අවධාරණය කරන බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මේ සම්බන්ධව ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය ඊළඟ වාර්තාවෙහි දක්වන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

2 වන සහ 5 වන වගන්ති. රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයෝ. රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් හට,  පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ සංවිධාන එකට එකතු කරන ඒකාබද්ධ සංවිධාන (සමිති-සම්මේලන) සහ රාජ්‍ය අංශයේ අමාත්‍යාංශයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක්, හෝ දෙපාර්තමේන්තුවකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ගේ මුල් මට්ටමේ (first-level) සංවිධාන (සමිති-සම්මේලන) නියෝජනය වන මහා සම්මේලන සමග, ස්වකීය තේරීම පරිදි අනුබද්ධ  වීමට රජයේ මාණ්ඩලික අංශයේ සේවකයින්ටත් හැකිවීම තහවුරු කිරීම වගබලා ගැනීම සඳහා වෘත්තීය සමිති ආඥා පනතේ 21 වන වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට තිබෙන අවශ්‍යතාව කමිටුව පෙර අවස්ථාවේදී හුවා දක්වා තිබිණ. මෙම ප‍්‍රශ්නය විෂයයෙහි සම්මුතියකට එළඹීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡාමාර්ගයට අවතීර්ණ වීමට  කටයුතු ආරම්භ කරන බව රජය සිය වාර්තාවෙහි ප‍්‍රකාශකර තිබීම කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. රාජ්‍ය අංශයේ සමිති වලට සිය තේරීම අනුව මහා සම්මේලන වලට අනුබද්ධ වීමට, රජයේ සේවකයන්ගේ මුල් මට්ටමේ සංවිධාන වලට රාජ්‍ය සේවයේ එක අමාතයාංශයකට හෝ එක දෙපාර්තමේන්තුවකට වැඩි ගණනක් ආවරණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, වෘත්තීය සමිති ආඥා පනතේ 21 වන වගන්තියට සංශෝධන සම්මත කරගනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුව කමිටුව යලි අවධාරණය කර සිටින අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ලබන ප‍්‍රගතිය සිය ඊළඟ වාර්තාවෙහි සඳහන් කරන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

3 වන වගන්තිය. රාජ්‍ය අංශයේ ආරවුල් විසඳීමේ යාන්ත‍්‍රණය. සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙහිදී කමිටුව;  සමගි කිරීම්, බේරුම් කිරීම්, කාර්මික අධිකරණ, කම්කරු විනිශ්චය සභා කාර්ය පරිපාටි සඳහා විධිවිධාන සලසා අති – කාර්මික ආරවුල් පනත රාජ්‍ය අංශයේ සේවය සඳහා අදාළ නොවන බවත් (කාර්මික ආරවුල් පනතේ 49 වන වගන්තිය) රාජ්‍ය අංශයේ ආරවුල් වැළැක්වීමේ සහ සමථ කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ [ජ.ක.ස] (ILO) තාක්ෂණික  සහාය ඇතිව සකසාගෙන යන බවත්, ආරවුල් සමතකිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් පිළිබඳව ලියවිල්ලක් සකස් කොට පිළිගෙන ඇති බවත් සැලකිල්ලට ගත්තේය. රජයෙන් අන්තිමට ලද වාර්තාවෙහි මේ පිළිබඳව කිසිදු අලූත් තොරතුක් නොමැති බව සැලකිල්ලට ගෙන, කමිටුවේ කලින් නිරීක්‍ෂණයන්හිදී මතු කරන ලද ප‍්‍රතිපත්ති මුළුමනින්   ගරු කරන පරිදි, රාජ්‍ය අංශයෙහි ආරවුල් වැළැක්වීම සහ සමථයට පත් කිරිම සඳහා ක‍්‍රමයක් නුදුරු අනාගතයේ දී පිහිටුවීමෙහිලා ප‍්‍රගතියක් ලබනු ඇතැයි කමිටුව බලාපොරොත්තු වේ. සිය ඊළඟ වාර්තාවෙහි මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

අනිවාර්ය බේරුම් කිරීම්. කාර්මික ආරවුල් පනතේ 4(1) වන වගන්තිය යටතේ, අමාත්‍යවරයා යම් කාර්මික ආරවුලක්, සුළු ආරවුලක්ය යන මතය දරන්නේ නම්, බේරුම් කිරීම මගින් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා, අමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරන ලද බේරුම්කරුවකු වෙත හෝ කම්කරු විනිශ්චය සභාවක් වෙත, – ආරවුල් පාර්ශවකරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් අකමැති වුවත් – ප්‍රධානයක්/නියෝගයක් ලබාදෙනු පිණිස, ලිඛිත නියෝගයක් යොමු කළ හැකි බවත්,  එසේම , 4(2) වගන්තිය යටතේ, අමාත්‍යවරයාට  ඕනෑම කාර්මික ආරවුලක් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා, ලිඛිත නියෝගයක් මගින් කම්කරු අධිකරණයකට යොමුකළ හැකි බවත් කමිටුව සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙහි සඳහන් කර ඇත. එකී 4(1) සහ 4(2) වගන්තිවලින් අපේක්ෂා වී ඇත්තේ ජාතික ආර්ථිකයට බරපතල ලෙස අහිතකර බලපෑම් සිදුකළ හැකි වැඩවර්ජන වලට එරහිව ආරක්ෂාව සැපයීම බවත්, එසේ වුවත්, වෘත්තීය සමිතියේ කැමැත්තකින් තොරව බේරුම් කිරීමක් නියම කිරීම ඉතා කලාතුරකින් පමණක් සිදුව ඇති බවත් රජය නැවත වරක් සිය වාර්තාවෙහි අවධාරණය කර ඇති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. සාමුහික කම්කරු ආරවුලක් නිමාවට පත් කිරීමටත්, වැඩ වර්ජනයක් සිමා කිරීම උදෙසා කාර්මික ආරවුල් පනතේ 4(1) සහ 4(2) යන වගන්ති වල සඳහන්  අනිවාර්ය බේරුම් කිරීමේ ප්‍රතිකර්මයේ පිහිට පැතීම පහත දක්වා ඇති අවස්ථා වලට පමණක් සිමා වීම සහතික වන ලෙස සංශෝධනය කරන ලෙසට රජයට කර ඇති තම ඉල්ලීම යළි අවධාරණය කිරීමට කමිටුව බැඳී සිටී. එනම් (i) ආරවුලට සම්බන්ධ පාර්ශව දෙක එකඟවන විට දී; හෝ (ii) ප‍්‍රස්තුත වැඩ වර්ජනය සීමා කරනු ලැබුවහොත් එසේ නැතහොත් තහනම් කරුනු ලැබුවහොත් එනම්: (අ) රාජ්‍යයේ නාමයෙන් බලය ක්‍රියාවේ යොදවන්නාවූ, රජයේ සේවකයන් හා සම්බන්ධ ආරවුල් සම්බන්ධයෙන්; (ආ) වචනයේ පරිසමාප්ත ආර්ථයෙන්ම අත්‍යාවශ්‍ය වන්නාවූ සේවාවල ගැටුම්වලදී; හෝ  (ඇ) ජාතික හෝ ස්ථානික මට්ටමේ උග්‍ර අර්බුදකාරී අවස්ථාවන්හිදී, සීමිත කාලයකට සහ තත් අවස්ථාවේ අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීමට අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට පමණක් විය යුතුය. මෙහිලා අත්කරගනු ලබන වැඩි දුර ප්‍රගතීන් සම්බන්ධව සිය ඊළඟ වාර්තාවෙහි සඳහන් කරන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

4 වන වගන්තිය. සංවිධාන විසුරුවා හැරීම. වෘත්තීය සමිතියක් විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධ පරිපාලනමය තීරණයක් අධිකරණය වෙත (වෘත්තීය සමිති ආඥා පනතේ 16 වන සහ 17 වන වගන්ති අනුව) අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති සියළුම අවස්ථා වලදී අවසාන තීරණය ලබාදෙන තෙක් පරිපාලන තීරණය බලාත්මක නොවීමට වගබලා ගැනීම සඳහා නිසි පියවර ගන්නා ලෙස කමිටුව සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙන් රජයෙන් ඉල්ලා තිබිණ. රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාගේ තීරණවලට විරුද්ධව අභියාචන කාර්ය පරිපාටිය ඇතුළුව වෘත්තීය සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීම ඉල්ලා අස්කර ගැනීම හෝ අවලංගු කිරීම සඳහා වන කාර්ය පරිපාටි පිළිබඳව රජය කලින් දැක්වූ අදහස් යළි අවධාරණය කරන බවත්, එහෙත් අභියාචන කාර්ය පරිපාටියේ අවසාන තීරණය බාරදෙන තෙක් රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාගේ තීරණය බලාත්මක නොවන බව තහවුරු නොකෙරෙන බවත්, කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. එමනිසා, විසුරුවා හැරීමකට අදාළ පරිපාලනමය තීරණ, ඒ හා සම්බන්ධව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙන අභියාචනය අවසාන වනතුරු අත්හිටුවීමට වගබලා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් කරන ලද ඉල්ලීම යළි අවදාරණය කිරීමටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ලබන යම් ප‍්‍රගතියක් වේ නම් එය සිය ඊළඟ වාර්තාවෙහි දක්වන ලෙස ඉල්ලා සිටීමටත් කමිටුව බැඳී සිටී.

 

***********

 

රජය විසින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට මෙම සම්මුතිය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු  වගකීමට අදාලව සැපයිය යුතු වාර්තාවේ ආමන්ත්‍රණය කල යුතු මුලික කාරණාවන් පිලිබඳ ILO ඉල්ලීම මෙම සබැඳුමෙන් ලබාගත හැක  එකී කාරණාවන් වලට අදාලව වෘත්තිය සමිති වලට සහ සේවා යෝජක සංවිධාන වලට අදාල නීති හා සම්මුතියේ ප්‍රතිපාදන දේශීයව ක්‍රියාවේ යෙදවීම, උචිත අනපනත්, රෙගුලාසි පැනවීම සහ අවැසි සංශෝධනයන්ට අදාලව සිය වාර්තා ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඒවා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ අවසාන නිගමන සහ නිර්දේශ තීරණය කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වේ. මෙමගින් සේවකයන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ජ.ක .ස කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල නියෝජනය කිරීමට හා ඒවාට බලපෑම් කල හැකි නෛතික පිළිගැනීමක් ලබාදීමට අවස්ථාව සැලසේ.  අදහස් දැක්වීමට පහත සලසා ඇති අවකාශයෙන් ඒ සඳහා මෙම විෂයට අදාලව වෘත්තීය සමිති හා සේවක මතය ඔප්නැන්විමට ඔබට දායක විය හැක. ඔබේ දහස් උදහස් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති පරිශ්‍රම පෝෂණය කිරීමට හේතුවේ.

 

ඔබත් මෙම කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වන්න…!!!

 

සිංහල ටයිපින් නොහැකි වුවත් පහසුවෙන් සිංහල ටයිප් කිරීම සඳහා මෙම සබැදුම ට පිවිසෙන්න. http://www.google.lk/inputtools/windows/ හෝ http://www.google.com/intl/si/inputtools/cloud/try/

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - wedabima@yahoo.com - +94 777 073 435