උපකාරක

ශ්‍රමිකයන්ට, වෘත්තීය සමිති වලට සහ පොදු සමාජයට වැදගත්කමක් ඇති දැනුම් සහ විස්තර උපකාරක සඳහා මෙම පිටුව වෙන්ව ඇත. ඔබටත් යමක් මේ සඳහා එක් කිරීමට ඇත්නම් wedabima@yahoo.com හරහා කර්තෘ මඩුල්ල සමග සම්බන්ධ වන්න.

රැකියාව හා සෞඛ්‍යය – 1

01 ජුලි 2014 – wedabima.lk   රැකියාව හා සෞඛ්‍යය – 1   ඔබ යම්කිසි රැකියාවක නියුතු අයෙක්ද ? ඔබ කලක් තිස්සේ පීඩ විදින රෝගය ඔබේ...

ශ්‍රීලංකාව හා චීනය අතර අත්සන් කර ඇති කම්කරු ප්‍රතිපත්ති පිළිබද අවබෝධතා ගිවිසුම

12 මාර්තු 2014 – wedabima.lk   ජාතික කම්කරු උපදේශක සභා රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට ලක් කිරීමට නියමිතව තිබු  ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය...