ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ජගත් කම්කරු සංවිධානය

කම්කරු ඇමති ජිනීවා යයි!

කම්කරු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න මහතා ජිනීවා නුවර බලා පිටත්ව යාමට නියමිත බව කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යංශය...

කම්කරු නීති ක්‍රියාවට නැංවීමට නව නීති සම්මත කරලා – වෙළඳ කලාප වලටත් වෙනම නීති!

18 ජුනි 2014 – wedabima.lk   ජුනි මස මුල් සති දෙකෙහිදී  ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර පැවති ILO ජගත් කම්කරු සම්මේලනයේ, සම්මුති...

සම සමාජ වෘත්තීය සමිති නායකයාත් ජනපති ආශිර්වාදයෙන් ජිනීවා සංචාරයට වරම් ලබයි

03 ජුනි 2014 – wedabima.lk   ජිනීවා නුවර ලෝක කම්කරු සමුළු සංචාරයට වරම් ලද, රජයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට යවන ලද නිල  වෘත්තීය...

[Video]103 වන ජගත් කම්කරු සමුළුව උත්සවශ්‍රීයෙන් ජිනීවාහිදී නිල වශයෙන් ආරම්භ වේ!

30 මැයි 2014 – wedabima.lk   ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ 103 වන සැසිය මැයි මස 28 වන දින, අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගයි රයිඩර් මහතා විසින් නිල...

[Video] ආර්ජන්ටීනාවේ දනියෙල් ෆුනේස් ඩි රියෝහා 103 වන ජගත් කම්කරු සමුළුවේ සභාපතිත්වට පත්වේ

30 මැයි 2014 – wedabima.lk   ආර්ජන්ටීනාවේ සේවායෝජක නියෝජිත දනියෙල් ෆිනේස් ඩි රියෝහා මහතා 103 වන ජගත් කම්කරු සමුළුවේ සභාපති...

[Video] 2014 රැකී රක්ෂා ලොව (World of Work) පිළිබඳ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කෙටි අදහස් දැක්වීමක්

30 මැයි 2014 – wedabima.lk   2014 රැකි රක්ෂා පිළිබඳ ලෝක වාර්තාව (World of Work 2014) ඉදිරිපත් කරමින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ පර්යේෂණ අංශයේ...