ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ජගත් කම්කරු සංවිධානය

ILO වාර්ෂික සම්මේලනය සඳහා “ජිනීවා-චාරිකා” සමිති කණ්ඩායම තේරීම අප්‍රේල් 7

04 අප්‍රේල් 2014 – wedabima.lk   මෙම වර්ෂයේ ජුනි මස ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර පැවැත්වෙන  ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ 103 වන මහා...

[VIDEO] මුල් කාලින සහ දිගු කාලින විරැකියාව තියුණු කැළැල් නිර්මාණය කරන බව යුරෝපා සංගම් සභාපති පවසයි

  යුරෝපා සංගමයේ සභාපති හර්මන් වොන් රොම්පුයි මහතා 102 වන ILC සමුළුවේදී අදහස් දක්වමින් අවධාරණයෙන් පවසා සිටියේ,...

[VIDEO] ILO සහ UNAIDS ස්වෙච්ඡා HIV පරීක්ෂණ දිරිමත් කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරයි

  VCT@WORK (රකියාවෙහිදී ස්වෙච්ඡා උපදේශනය හා පරික්ෂාව – Voluntary Counselling and Testing) ව්‍යායාමය යටතේ ILO අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ UNAIDS විධායක...

ජාතික නිසි බලධාරි ආයතන වෙත ප‍්‍රමිතීන් ඉදිරිපත් කිරීම – ප‍්‍රමිතීන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම

  සමුළුව සම්මත කළ සියලූ සම්මුති සහ නිර්දේශ, නීති පැනවීම හෝ වෙනත් ක‍්‍රියා මාර්ග ගැනීම සඳහා රජයන් විසින් මාස 12ක්...

රාජ්‍යයන් විසින් අපරානුමත නොකළ Unratified සම්මුතීන් පිළිබඳව සහ නිර්දේශයන් පිළිබඳව වාර්තා කිරීම

  ජගත් කම්කරු කාර්යාලය International Labour Office, සිය පාලක මණ්ඩලය විසින් තෝරා ගත් ඇතැම් අපරානුමත නොකළ සම්මුතීන් සහ ඇතැම්...

රජය ILO වෙත සපයන වාර්තාවල පිටපත් පාර්ශවකාර සංවිධාන වෙත ලබාදීමට පවත්නා බැඳීම

  ජගත් කම්කරු කාර්යාලය වෙත යැවූ සියලූ තොරතුරුවල සහ වාර්තාවල පිටපතක්, ILO ව්‍යවස්ථාවේ 23 වන වගන්තියේ  2 වන ඡේදය ට...

වෘත්තීය පාර්ශවකාර සංවිධාන විසින් සම්මුති විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට දායකවීම

  සේවා යෝජකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ සංවිධාන ILO වෙත යවන අදහස් දැක්වීම්, සම්මුතිය ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම බලාත්මක කිරීම සඳහා...

සම්මුතීන් සහ නිර්දේශයන් ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් සමුළු කමිටුව තුළ සිටින සේවායෝජක සහ සේවක සාමාජිකයන්ගේ කාර්ය භාරය

  විශේෂඥ කමිටුවේ Committee of Experts වාර්තාව,  සම්මුතීන් සහ නිර්දේශයන් ක‍්‍රියාවේ යෙදවීම විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජගත් කම්කරු...