විශේෂාංග

උපාධිධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය මෙන්න!

රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට ක්‍රියාත්මක වීමේදී කිසිම බාධාවක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් හෝ ව්‍යවස්ථාදායකයෙන්...

ලංකාවේ පළමු වැඩවර්ජනය

ලංකාවේ ජීවත්වන අපට වැඩ වර්ජන නම් අරුමයක් නෙවෙයි. දෛනික ක‍්‍රියාවක් තරමටම වැඩවර්ජන අද අපට සමීප යි. ඔබ  සියලූ...

ස්ත්‍රි නියෝජනය – සරල විවරණයක්

ශ්‍රි ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ   මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ 12 වගන්තිය  ප්‍රකාර පුරවැසියකු වර්ගය, ආගම,...

ලෝකය දිනුවත් ඇය, ‘ඇය‘ නම්?

මේ දිනවල ලාංකේය සමාජජාලා තුළ බොහෝ සෙයින් සංසරණය වන පුවතක් මෙන්ම සංවාදයට ලක්වූ තේමාවක් වනුයේ ‘ලෝක විවාහක රූ...

ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ට ජාතියේ ආර්ථිකය බල ගන්වන විගමණිකයින්ගේ ඉල්ලීම ප්‍රකාශය

2019 ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන් වෙත විගමණික ශ්‍රමිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම් ප්‍රකාශනය විගමණික ශ‍්‍රමිකයින් :...