ශාස්ත්‍රීය

ශාස්ත්‍රීය

ඇස්‌බැස්‌ටස්‌ තහනම සාධාරණයි ද?

නිවාසවල වහලය සෙවිලි කරන්නට ඇස්‌බැස්‌ටස්‌ යොදා ගන්නවා වගේම බහුලව සිවිලින් සඳහාත් අස්‌බැස්‌ටස්‌ ෂීට්‌ යොදා...

කළුපහන එනසාල් වගා කරුවන්ගේ දුක

නකල්ස් වනරක්ෂිතය ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්වීමත් සමගම එම රක්ෂිතයට මායිමිව පිහිටි ලග්ගල කළුපහන පෙදෙසේ පුරා...

මිනිත්තුවට 15ක් පාඩුයි!

රත්නපුරයේ ‘බොඩිලයින්’ ඇඟලූම් ආයතනයේ ගේට්ටුවේ පාඨයක් ප‍්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. එහි අදහස තමයි, ‘ඔබ විනාඩියක්වත්...

ගොවියන් නැතිවම බැරිද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම සහ එහිදී සිදුවිය යුතු ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ වන සංවාදයේදී තිරසාර...

ආකර්ෂණීය රැකියා උත්පාදනය

ලංකාවේ ආර්ථිකව ක්‍රියාකාරී ජනතාවගෙන් රැකියා විරහිත තත්ත්වයේ සිටිනුයේ 4-5% අතර ප්‍රතිශතයක් බව පසු ගිය වසර කිහිපය...

මල් පාරේ පරවුණු වෙළෙඳාම්…

පිටකොටුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට වරාය දෙසට ගමන් කිරීමට වැටී ඇති අතුරු මාර්ගය මල් වත්ත පාර ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. පාරේ නම...

බලය අල්ලන හැටි

බලය ඇල්ලීමේ සටන ඇරඹුණා. බොහෝ දෙනා දැන් ළඟ එන ඡන්දය ගැන ඔන්න කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා බලය ගැන ලිපියක් ලියන්න...