සංක්‍රමණික

ණය සහන ගන්න අප්‍රේල් 30ට පෙර බැංකුවෙන් විමසන්න. සහන ලැබෙන සියලු අංශ මෙන්න

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් බිලියන 50ක සය-මාසික ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකමක් ස්ථාපනය කිරීමට තීරණය කර, කොරෝනා...

ලාංකික ඔබට කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

කොන්සියුලර් ‍‍හෝ වෙනත් රැකියා සහ සුබසාධන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ඔබ තානාපති කාර්යාලයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ...

කොරෝනා නිසා ශ්‍රී ලන්කන් දැඩි තීරණයක -සියලු ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමේ සැලැස්මක්

ලොව පුරා සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා , ලොව පුරා පනවා ඇති ගුවන් ගමන් සීමාවන් සැළකිල්ලට ගෙන මේ...

කො‍රෝනා නිසා සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සති දෙකක් වැසෙයි!

සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලේ 21 වන මහලේ සේවය කළ අයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වු බව තහවුරු වී...