සංක්‍රමණික

විදේශ රටවල රැකියා අහිමි වී සිටින ශ්‍රමිකයින්ට එම රටවලදීම නව රැකියා

කොව්ඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මේ වන විට විවිධ රටවල රැකියා අහිමි වී සිටින ශ්‍රමිකයින්ට වෙනත් ස්ථානයක රැකියාවක්...

ගෘහසේවිකාවන් ලෙස කාන්තාවන් විදෙස් ගත වීම ගැන කම්කරු ඇමති විරුද්ධයි

කාන්තාවන් ගෘහසේවිකාවන් ලෙස රැකියා සඳහා විදේශගත කිරීමට තමන් පෞද්ගලිකව විරුද්ධ බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල...

ගෞරවාන්විත විදෙස් රැකියා සදහා ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් යැවිම අපේ ඉලක්කයයි

මෙරටට වැඩිම විදේශ විනමයක් අද ගෙන එන්නේ මැදපෙරදිග රැකියා වල නියුතු අයයි ඉන් බහුතරයක් එම රටවලට යන්නේ ගෘහ...

විදෙස්ගතව සිටින ලාංකිකයින් තවදුරටත් ගෙන්වා ගන්නා බවට නිවේදනයක්

විදෙස්ගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනිමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුකරන බව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී යුද හමුදාපති...