රැකවරණය

කොරියාවේ සේවය කරන ඔබ සතුව අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දුරකථන අංකය මෙන්න

කොරියානු විගමනික සේවක මධ්‍යස්තානය, භාෂා සහ සන්නිවේදන දුෂ්කරතාවයන්  ඇති සංක්‍රමණික සේවකයන්ට සහනයක් සැලසීම සඳහා...

[ VIDEO ] සංක්‍රමණික සේවකයන්ට සෙත සදන ජෝර්දානයේ ‘සේවක මධ්‍යස්ථානය’

ජෝර්දානයේ, ඇඟලුම් කර්මානත ක්ෂේත්‍රය තුළ සේවය කරන සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ සංඛ්‍යාව දස දහස් ගණනින් ඉහළ යමින් පවතී....

කොරියානු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට හිමි කාර්මික අනතුරු රක්ෂණාවරණය

කාර්මික අංශය කොරියාවේ සිටින බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන්, සේවයේ නියුක්තව සිටින අංශයකි. මෙම අංශයේ සේවයේ...

ඉතාලි යන්නේ මෙහෙමයි – 1

1 වන කොටස  මෙම මාතෘකාවම මෙම ලිපිය බොහෝ දෙනෙක් කියවීමට උනන්දුවෙන හේතුවක් වනු ඇත. එහෙත් ඔවුන් බලාපොරොත්තුවන අරමුණ...

ආගමනයෙන් පසු…

ආගමනය සහ නැවත සමාජය‍ට සංඛලනය වීම 1.   පහත සඳහන් හේතු නිසා ඔබ නැවත පැමිණ ඇතිනම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති...

රක්ෂණ වන්දි ගන්නේ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී සිටින සෑම ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුම මෙම යෝජනා ක්‍රමයෙන්...

ඔබට සුබ සදන සුබ සාධක සේවා

1.ආබාධිත විගමණික සේවකයින් සඳහා සහන නිවාස වැඩසටහන විදේශ ගත වී සිටියදී සිදු වන අනතුරකදී පූර්ණ ආබාධිත විගමණික...

ගමනට සූදානම් ද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයෙන් අවශ්‍ය සියලුම අනුමැතියන් ආදිය ලැබුණු පසු ඔබට ගමනට සූදානම් විය හැක....

රැකියාවේදී මේ ගැනත් හිතන්න

ඔබ විදේශයක රැකියාවක නිරතව සිටින විට සැළකිලිමත් විය යුතු දෑ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. •  ඔබ ගැටලුවකට මුහුණු පෑවා නම්;...

විදෙස් රැකියා පුහුණු පාඨමාලා

සයිප්‍රස් (ගෘහපාලිකා සහකාර සහ සාත්තු සේවිකා) ඊශ්‍රායල් (ගෘහපාලිකා සහ සාත්තු සේවිකා) මැද පෙරදිග සහ මැලේසියා...