දැනුම

ආගමනයෙන් පසු…

ආගමනය සහ නැවත සමාජය‍ට සංඛලනය වීම 1.   පහත සඳහන් හේතු නිසා ඔබ නැවත පැමිණ ඇතිනම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති...

රක්ෂණ වන්දි ගන්නේ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී සිටින සෑම ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුම මෙම යෝජනා ක්‍රමයෙන්...

ඔබට සුබ සදන සුබ සාධක සේවා

1.ආබාධිත විගමණික සේවකයින් සඳහා සහන නිවාස වැඩසටහන විදේශ ගත වී සිටියදී සිදු වන අනතුරකදී පූර්ණ ආබාධිත විගමණික...

ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන පනත

ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා ශ්‍රී ලාංකික නොවන යන දෙපිරිසම සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වීම හා අරි ලංකාවෙන් පිටවීමට අදාළ වූ...

ගමනට සූදානම් ද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයෙන් අවශ්‍ය සියලුම අනුමැතියන් ආදිය ලැබුණු පසු ඔබට ගමනට සූදානම් විය හැක....

රැකියාවේදී මේ ගැනත් හිතන්න

ඔබ විදේශයක රැකියාවක නිරතව සිටින විට සැළකිලිමත් විය යුතු දෑ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. •  ඔබ ගැටලුවකට මුහුණු පෑවා නම්;...

විදෙස් රැකියා පුහුණු පාඨමාලා

සයිප්‍රස් (ගෘහපාලිකා සහකාර සහ සාත්තු සේවිකා) ඊශ්‍රායල් (ගෘහපාලිකා සහ සාත්තු සේවිකා) මැද පෙරදිග සහ මැලේසියා...

සෞදි ගෘහ පාලිකා පුහුණුව

පෙර විගමණික නම්නීකරණ පෙර විගමණික නම්නීකරණ අංශය මගින් දෙනු ලබන පුහුණුව,  පළමු වතාවට සවුදි අරාබියෙහි ගෘහ පාලිකා...

පියවරුනි මෙය ඔබට විශේෂයි…

විදේශ රැකියාවකට කැමැත්තෙන් පිටත් කළ ස්වාමි පුරුෂයෙකුට පසුව ඇයව තමා වෙත ගෙන්වා ගැනීමට සිතීම ස්වාභාවික දෙයකි. වසර...

රැකියාවක් සොයනවාද?

ඒජන්තවරයෙකු මාර්ගයෙන් රැකියාවක් සොයාගැනීම ඔබ දේශීය ඒජන්තවරයෙකු මාර්ගයෙන් රැකියාවක් සොයාගෙන තිබේ නම් පහත...

විදෙස් රැකියාවක්?

විදේශ රැකියාවක් පිළිබඳ තීරණය කිරීම රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වීමට තීරණය කිරීම ඔබටත් ඔබේ පවුලේ අයටත් මහත්...