රටින් රටට

සංශෝධනයවූ ගුවන්ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු නිසා විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයෝ කනස්සල්ලෙන්

මැදපෙරදිග රටවලට පමණක් වලංගු ගමන් බලපතක් සෞදි අරාබියේදී සෞදි රියාල් 190 කට නිකුත් කරමින් තිබියදී පසුගිය වසරේ අවසන්...

සෞදියේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන සඳහා බලපාන නීති දැඩිවෙයි -නීති කැඩුවොත් දැඩි දඬුවම්

සෞදි අරාබියේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට බලාපන නීති රීති දැඩි කිරීමට සෞදි රාජ්‍ය බලධාරී තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ප්‍රසිද්ධ...

ජූලි 01 සිට වෙනස් වෙන කොන්සියුලර් ගාස්තු ගැන ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

2019 ජූලි මස 01 වෙනි දින සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන පනත යටතේ කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලය විසින්...

සෞදියේ සියළුම විදේශිකයින්ට අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්!

සෞදි අරාබියේ සේවය කරන සියළුම විදේශික ශ්‍රමිකයින්ට වැදගත්වෙන නිවේදනයක් සෞදි අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

කොරියානු රැකියා සිහිනයට මාවත විවර වෙයි – රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සුබ ආරංචියක්

කොරියානු රැකියා බලාපොරොත්තුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාළව, ඇගයුම් මත ලකුණු දීමේ ක‍්‍රමවේදය යටතේ...