රටින් රටට

සෞදි තෙල් ගබඩා පර්යන්ත දෙකට එල්ලවූ ප්‍රහාර සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවක්

සෞදි අරාබියේ තෙල් සහ වායු ගබඩා පර්යන්ත දෙකකට පසුගියදා එල්ලවූ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරවල වගකීම යේමනයේ හවුති ෂියා මුස්ලිම්...

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිණි ලාංකික ඔබට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක්!

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිනි ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ...

කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකරන ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක්!

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක්...

සෞදියේ සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කරගනිමින් ත්‍රස්ත මිසයිල ප්‍රහාර 06ක්

සෞදි අරාබියේ ජීසාන් හි සිවිල් වැසියන් ඉලක්කකර ගනිමින් හවුති ත්‍රස්තයින් විසින් එල්ල කරන ලද මිසයිල ප්‍රහාර 06ක්...

කොරියා ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක් – මඟහැරගන්න එපා

කොරියා ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් කොරියාවේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට වැදගත්වෙන නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ. එම...

විශාල හිම කැට සෞදියට කල හදියක්

පසුගිය දින කිහිපයේ සෞදි අරාබිය ඇද හැලුනු ධාරාණිපාත් වර්ෂාවත් හිම කැට නිසා විශාල අලාභ හානියක් සිදුවී තිබෙන බව...

සෞදියේ ජනාකීර්ණ නගරයක් ඉලක්කකළ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ව්‍යර්ත වෙයි

සෞදි අරාබියේ ජනාකීර්ණ නගරයක් වන කමිස් මුෂායිට් නගරයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සඳහා හවුති ගරිල්ලන් කළ වෑයම ව්‍යර්ත...

2020 කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට කාර්යාශංයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක්!

2020 වර්ෂයට කොරියාවේ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකිකයින් හට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාශංයෙන් වැදගත්...