රටින් රටට

ලාංකිකයින් වැඩිපුර වෙසෙන කොරියාවේ Daegu කොරෝනා අවදානම් කලාපයක් වෙයි

කුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බහුලව වාසය කරන තේගු නගරය (Daegu City) සහ තවත් නගරයක් කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධ අවදානම් කලාප...

ඉතාලියේ සිට මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ජාවාරමේ නිරත වූ ලාංකිකයින් තිදෙනෙක් කොටුවෙයි

ඉතාලියේ සිට කුරියර් සේවාවන් මඟින් මත්ද්‍රව්‍ය මෙරටට ගෙන්වා බෙදාහැරීමේ ජාවාරමක නිරත වූ කල්ලියකට සම්බන්ධ...