රටින් රටට

සෞදියේ ලාංකිකයන් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අය සිහිපත් කරයි

පාස්කු ඉරුදින මෙරට සිදු වූ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරවලින් මියගිය පිරිස සිහිපත් කිරීමට එක්සත් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්...

සෞදි දමාම් බක්මහ උළෙල ජයටම

සෞදි අරාබියේ නැගෙනහිර කලාපයේ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික සංසදය මගින් වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරන මහා බක්මහ උළෙල මෙවරත්...