තතු

අප්‍රේල් මාසයේ කටාර් රත්වෙයි!

මෙතෙක් කල් පැවති ප්‍රසන්න උෂ්ණත්වයට සාපේක්ෂව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කටාර් රාජ්‍ය තුළ ඇතැම් ප්‍රදේශ වල සෙල්සියස්...

කටාර් නායක ලංකාවේ

කටාර්හි ඒමීර් ෂීක් ටමිම් බින් හමාඞ් අල් තනි මෙම මස 24 වැනිදා දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතය. ඉන්දියාවල පකිස්තානය හා...