දකුණු කොරියාව

jbkorea

දකුණු කොරියාවේ යලිත් අවදානමේ -නොසිතූ ලෙස කොරෝනා ආසාදිතයින් වැඩිවෙයි

කුණු කොරියාවේ සෝල් අගනුවර සමාජ ශාලා වෙත ගොස් තිබූ කොවිඩ් ආසාදිත තරුණයාගෙන් වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් ගණන මේ වන...

කොරියාවේ රැකියාවට යන්න ඉන්න ලාංකිකයින්ට කාර්යාංශයෙන් විශේෂ දැනුවත් කිරීමක්

ඉදිරි කාලයේ දකුණු කොරියාවේ රැකියාව සඳහා පිටත්ව යාමට සිටින ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට අතිශය වැදගත්වෙන නිවේදනයක් ශ්‍රී...

කොරියාවේ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට සිටි ලාංකිකයින්ගේ රැකියා අනතුරේ

පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් කොරියානු රැකියා සදහා පිටව යාමට සිටි ශ්‍රමිකයන්ට මහත් ගැටලු රාශියකට මුහුණ දීමට...

කොරියානු විභාගයට පෙනී සිටීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටි ලාංකිකයින්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

2020 වසරේ කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටීම අපේක්ෂාවෙන් පසු ලාංකිකයින්ට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති...

ලාංකික ඔබට කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

කොන්සියුලර් ‍‍හෝ වෙනත් රැකියා සහ සුබසාධන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ඔබ තානාපති කාර්යාලයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ...

ලාංකිකයින් වැඩිපුර වෙසෙන කොරියාවේ Daegu කොරෝනා අවදානම් කලාපයක් වෙයි

කුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බහුලව වාසය කරන තේගු නගරය (Daegu City) සහ තවත් නගරයක් කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධ අවදානම් කලාප...