දකුණු කොරියාව

jbkorea

ලැව් ගිනි නිසා දකුණු කොරියාව නොසන්සුම්- නිවාස 300කට වඩා දේපළ හානි

දකුණු කොරියාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ හටගත් ලැව් ගින්නකින් අයෙක් මියගොස් තවත් පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත. දකුණු කොරියාවේ...

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට කාර්යාංශයෙන් නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාවක්

කොරියානු රැකියා බලපත්‍ර ක්‍රමය හා කොරියානු රැකියා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාව සම්බන්ධයෙන් විදේශ සේවා...

කොරියාවේ සේවය කළ ඔබට රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ගැන කාර්යාංශයෙන් වැදගත් නිවේදනයක්!

ලබා නොගත් රක්ෂණය (Unclaimed Insurance) සහ උදාසීන රක්ෂණය (Dormant Insurance) යටතේ කොරියාවේ සේවය කළ ශ්‍රී ලාංකික සේවකයින් සඳහා වූ රක්ෂණ...