දකුණු කොරියාව

jbkorea

ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ගැන කොරියාවේ ලාංකිකයින්ට වැදගත් පණිවිඩයක්!

කොරියාවේ සේවය කරන ලාංකිකයින්ට එරට ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් නිවේදනයක්...

රැකියා අපේක්ෂකයින්ගේ සිහින සැබෑ කරමින් කොරියානු භාෂා විභාගයේ ප්‍රතිඵල පිටවෙයි

ඇඟයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පවත්වනු ලැබූ 3 වන කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණයේ නිෂ්පාදන අශංයට අදාල ප්‍රතිඵල...

කොරියානු භාෂා විභාගයේ අවසන් ප්‍රතිඵල නිකුත්වීම ගැන සුබ ආරංචියක්

ඇඟයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය මත පවත්වන ලද 3 වන කොරියානු භාෂා විභාගයේ නිෂ්පාදන අංශයට අදාල විභාග ප්‍රතිඵල...

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ගේ දැනුමට වැදගත් යමක් – අනිවාර්යෙන් කියවන්න!

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා පරීක්ෂණය සමත් ඔබට වැදගත්වන, Eps ගිනුමක් සාදාගන්නා ආකාරය පියවරින් පියවර පහතින් දක්වා ඇත....

කොරියාවේ අද සිට ක්‍රියාත්මක වෙන නව නීතියක් – අමාරුවේ වැටෙන්න පෙර දැනගන්න

අද දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රථ වාහන ආරක්ශක පටි නොපැලඳීම් හා බීමතින් බයිසිකල් පැදීම වැනි වැරදි වලට දඬුවම්...

කොරියාවන් මව් රටට යන ඔබට 06 සිට ඉන්චෝන් ගුවන්තොටින් අනඟි පහසුකමක්!

කොරියාවේ සේවය අවසන් කර මව් රටට යන ඔබට 2018/09/06 සිට ඉන්චෝන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලෙහි ටර්මිනල් අංක 2හි ස්ථාපිත කර ඇති...

කොරියාවේ සේවයකරන ලාංකිකයින්ට තානාපති කාර්යාලයෙන් අනඟි අවස්ථාවක්!

දකුණු කොරියාවේ සේවය කරනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික ප්‍රජාව උදෙසා ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් පවත්වනු ලබන...