සෞදි අරාබිය

ජනවාරි 01සිට සංශෝදනයවූ ගුවන්ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු නිසා විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයෝ කනස්සල්ලෙන්

පසුගිය ජනවාරි පළමු වනදා සිට ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම පිලිබදව සෞදියේ වෙසෙන බොහෝ ශ්‍රී...

සෞදිය නිෂ්පාදන වර්ජනයට සැරසෙයි

සෞදි අරාබියේ කාණ්ඩායමක් තුර්කි නිෂ්පාදන වර්ජනය කිරීම සඳහා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර...

සෞදි අරාබියට හිම කුණාටුවක්

සෞදි අරාබියේ අල්-ජවුෆ් නගරය හා ආසන්න නගරවලට හිම කුණාටුවක් හමා ගොස් ඇති බව සෞදි පුවත්සේවා වාර්තා කරයි....

සෞදි වීසා නීති ලිහිල් වෙයි – විදේශිකයින්ට ලැබෙන අලුත් පහසුකම මෙන්න!

සෞදි අරාබියේ පැවැත්වෙන විශේෂ ක්‍රීඩා සහ උත්සව අවස්ථාවන් නැරඹීමට විදේශිකයින්ට වීසා නිකුත්කිරීමට සෞදි රජය...