සංක්‍රමණික

සවුදි රජු මියයයි

සවුදියේ අබ්දුල්ලා බින් අබ්දුලාසිස් රජු අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති අතර ඒ සමග එරට නව රජු ලෙස ඔහුගේ සොහොයුරෙකු වන සල්මාන්...

ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන පනත

ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා ශ්‍රී ලාංකික නොවන යන දෙපිරිසම සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වීම හා අරි ලංකාවෙන් පිටවීමට අදාළ වූ...

තානාපති සේවය පුර්ණ වෙනසකට

ඉදිරි දිනවල තානාපති සේවය සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනසකට ලක් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව බොහෝ විදෙස් රටවල...

ගමනට සූදානම් ද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයෙන් අවශ්‍ය සියලුම අනුමැතියන් ආදිය ලැබුණු පසු ඔබට ගමනට සූදානම් විය හැක....

හිටපු ඇමැති ඩිලාන්ගේ ‘කෝටා ක්‍රමය’ ගැන විධිමත් පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන්න

හිටපු විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධක කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් විදේශ රැකියා ඒජන්සිකරුවන්ට හඳුන්වා දෙනු...

රැකියාවේදී මේ ගැනත් හිතන්න

ඔබ විදේශයක රැකියාවක නිරතව සිටින විට සැළකිලිමත් විය යුතු දෑ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. •  ඔබ ගැටලුවකට මුහුණු පෑවා නම්;...

විදෙස් රැකියා පුහුණු පාඨමාලා

සයිප්‍රස් (ගෘහපාලිකා සහකාර සහ සාත්තු සේවිකා) ඊශ්‍රායල් (ගෘහපාලිකා සහ සාත්තු සේවිකා) මැද පෙරදිග සහ මැලේසියා...