සංක්‍රමණික

කොරෝනා නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නීති තර වෙයි – අමාරුවේ වැටෙන්න පෙර දැනගන්න

ඕස්ට්‍රෙලියාව තුල අවමංගල්‍ය උත්සවයකට සහාභාගි විය හැකි උපරිම පුද්ගලයින් සංඛ්‍යව දස දෙනෙකු බව එරට රජය පවසයි....