සංක්‍රමණික

ඩුබායි හා අබුඩාබි රාජ්‍යන්ට ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එල්ල කරන බවට තර්ජනයක්

ඩුබායි හා අබුඩාබි රාජ්‍යන්ට ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එල්ල කරන බවට යේමනයේ හවුති ත්‍රස්තයින් තර්ජනය කර ඇති බව විදෙස්...

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට තීරුබදු සහන යටතේ වාහන බලපත්‍ර ලබා දෙන බවට ලිපි යැවීමක්

විදෙස්ගතව සේවය කරන මෙරට ශ්‍රමිකයින්ට බදු සහන යටතේ වාහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙන බවට පවසමින් මුදල්...

සෞදි තෙල් ගබඩා පර්යන්ත දෙකට එල්ලවූ ප්‍රහාර සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවක්

සෞදි අරාබියේ තෙල් සහ වායු ගබඩා පර්යන්ත දෙකකට පසුගියදා එල්ලවූ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරවල වගකීම යේමනයේ හවුති ෂියා මුස්ලිම්...

සෞදියේ ප්‍රධාන තෙල් ගබඩා දෙකක් ඉලක්කකර ගනිමින් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක්

සෞදි අරාබියේ ප්‍රධාන තෙල් ගබඩා පර්යන්ත දෙකක් ඉලක්කකරගනිමින් ත්‍රස්ත ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර 02කෙල්ලවී තිබෙන බව වාර්තා...

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිණි ලාංකික ඔබට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක්!

කොරියාවේ සේවය නිමකර මෙරටට පැමිනි ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන විශේෂ අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ...