සංක්‍රමණික

එන්නතින් පසු ලාංකිකයා මරුට

වෙරෝනා නුවර පොර්ත වෙස්කෝ ප්‍රදේශයේ ජිවත් වූ  සවිදු තුලක්ශිත (19)  තමාට වැළදී තිබු අධික උණ හා වමනයට ප්‍රතිකාර ගැනීම...

මේ හිත තනියෙන් – ආත්මා ලියනගේ

මේ හිත තනියෙන් නුඹ එනකන් හිටිය තරම් නෑ මං දන්නා වෙන කවූරුත් නුඹව තරම් ආදරයෙන් එදා ඉදන්… කදුළක් ලග නැවතුන ඇහිපිය...

එල්ලුම් ගහ – Daddy

ගණන්කාර කෙල්ලෝ එක්ක උන්නු කාලේ ඉවරයි සිතේ නැතුව බොක්ක දුන්න කොල්ලෝ එක්ක අපි සාමෙ තමයි වැඩබිම

ඒක තමයි මේක – ෆන්කි ඩර්ට් (Funky Dirt)

මැට්ට වාගේ ආදරේ කරේ එල හරක වාගේ සීරියස් වුනේ රෝමියෝ වෙන්න දැඟලුවේ අද මෝඩයා වෙලානේ නැවතුනේ එක තමයි මේක ප්‍රේමේ...

ආගමනයෙන් පසු…

ආගමනය සහ නැවත සමාජය‍ට සංඛලනය වීම 1.   පහත සඳහන් හේතු නිසා ඔබ නැවත පැමිණ ඇතිනම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති...

රක්ෂණ වන්දි ගන්නේ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී සිටින සෑම ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුම මෙම යෝජනා ක්‍රමයෙන්...

ඔබට සුබ සදන සුබ සාධක සේවා

1.ආබාධිත විගමණික සේවකයින් සඳහා සහන නිවාස වැඩසටහන විදේශ ගත වී සිටියදී සිදු වන අනතුරකදී පූර්ණ ආබාධිත විගමණික...