සංක්‍රමණික

ජීවිතය ප්‍රතිනිර්මාණය

  සිය රටට ආපසු පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවිකාවන්ට ඇහුම්කන් දීම සම්බන්ධයෙන් කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමුහිකය...

විගමනික ගැටලු

ශ්‍රී ලාංකිකයන් නොයෙක් ආකාරයේ විදේශ රැකියා සදහා පිටත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ උද්ගත වී තිබෙන ගැටලු සහගත...

රටඉඳි වයින්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රටඉඳි කිලෝ ග්‍රෑම් 1 1/2 සීනි ග්‍රෑම් 900 වතුර බෝතල් 6 සිට්ට්‍රික් ඇසිඩ් මේස් හැඳි 1 හෝදෙහි යුෂ මේස...

සේවරි චිකන් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : – කුකුල්මස් 1kgක් ළූණු ග්‍රෑම් 250 තක්කාලි ග්‍රෑම් 250 අඟලක ඉඟුරු කැබැල්ලක් සුදුළූණු බික් 2-3...

චිකන් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : – කුකුල් මස් කිලෝ ග්‍රෑම් 1 සුදු ලූණු බික් 5 රට ලූණු ග්‍රෑම් 200 මාළු මිරිස් කරල් ග්‍රෑම් 100 වියළි...

සුල්තාන බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  හාල් කිලෝ ග්‍රෑම් 1 වියළි මිදි ග්‍රෑම් 500 අර්තාපල් ග්‍රෑම් 500 බිත්තර 5 පපඩම් ග්‍රෑම් 200 මස් තැම්බූ...

මැලේ අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය : – රටඉඳි ග්‍රෑම් 200 රතු ළූණු ග්‍රෑම් 150 කැරට් ග්‍රෑම් 100 මාළුමිරිස් ග්‍රෑම් 150...

කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය

කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය කොරියානු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වගන්ති 372 කින් සමන්විත වන අතර ඒවා සාමාන්‍ය විධිවිධාන...

ඉස්සෝ සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉස්සන් ග්‍රෑම් 250 වතුර ලීටර 1 1/4 චිකන් සීසනිං කැට 1 ලුණු කුඩු බැම්බුෂුට් සහ කළුහතු ග්‍රෑම් 100 සේර...