සංක්‍රමණික

වම්බටු අච්චාරුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  වම්බටු ග්‍රෑම් 500 රතුළූණු ග්‍රෑම් 150 අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 500 ඉඟුරු විනාකිරි කෝප්ප 1 සුදු ළූණු අබ පොල්...

කොෆි කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (Sponge එකක් සඳහා) බිත්තර 10 සීනි ග්‍රෑම් 250 පිටි ග්‍රෑම් 250 වැනිලා තේ හැඳි 2 සාදන ක්‍රමය  මුලින්ම සීනි හා...

ලෙමන් යුෂ පානය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉදුණු ලෙමන් ගෙඩි 03 අවශ්‍ය පමණට සීනි සහ ලුණු වතුර ලීටර් 01 සාදා ගන්නා ආකාරය ප්‍රථමයෙන් ලෙමන් ගෙඩි...

චොකලට් කේක්

අවශ්‍ය දෑ: ස්පොන්ජ් එක සාදා ගැනීමට සීනි ග්‍රෑම් 300 බිත්තර 10 පිටි ග්‍රෑම් 250 කොකෝ පිටි ග්‍රෑම් 50 වැනිලා  මේස හැදි 2...

වම්බටු මෝජු

අවශ‍්‍ය ද්‍රව‍්‍ය වම්බ්ටු  ග්‍රෑම් 500 පොල්තෙල් බෝතල් භාගයක් කහකුඩු ස්වල්පයක් ලොකු ළූණු ග්‍රෑම් 250 සුදු ළූණු බික් 3...

ගෙදරදීම පොප් කෝන් හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පියන සහිත කට පළල් ලොකු සාස්පානක්. තෙල් මේස හැඳි 2 ඉරිඟු ඇට කෝප්ප 1/3 රස පදමට ලුණු කුඩු දියකරගත් බටර්...

රොටියක් හදමු

අවශ්‍යය ද්‍රව්‍ය:  පිටි කෝප්ප 2 1/2 ගාගත් පොල් කෝප්ප 1 කැරට් ලීක්ස් ළූණු බිත්තර 1 කරපිංචා ලුණු තේ හැදි 1 අවශ්‍ය පමණ වතුර...

පරිප්පු වඩේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: කඩල පරිප්පු අඬුකෝප්ප 1 රට ළූණු ගෙඩියක් කෝන් පිටි මේස හැදි 2 ක් කෑලි මිරිස් මේස හැදි 2 ක් කරපිංචා...

වටලප්පන්

 අවශ්‍යය ද්‍රව්‍ය:  හකුරුග්‍රෑම් 250 බිත්තර 5 මිටි කිරි අඬු කෝප්ප 1 1/4 වැනිලා ස්වල්පයක් කරදමුංගු 2 කරාඹුනැටි 3 කජු මද 10...

මුරුතැන් බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: මුංඇට ග්‍රෑම් 200 සහල් ග්‍රෑම් 500 පොල් කිරි (පොල් බැයක කිරි ප්‍රමාණවත් වේ) ලුණු ස්වල්පයක් කජු...

මුං කිරිබත්

අවශ්‍ය  ද්‍රව්‍ය: කැකුලු හාල් කෝප්ප2 (ග්‍රෑම් 300) මුං ඇට කෝප්ප1 1\4 වතුර කෝප්ප3 1/2 මිටිකිරි කෝප්ප්ප1 1/2 ලුණු තේ හැදි1 1/2  ...

ඉඹුල් කිරිබත්

පැණි පොල් අවශ්‍යය ද්‍රව්‍ය:  සිහින්ව ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 100 සීනි ග්‍රෑම් 100 කරදමුංගු 2 කරාඹුනැටි 3 ලුණු ස්වල්පයක් රස...

කිරිබත් හදමු

සාමාන්‍ය කිරිබත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: සහල් ග්‍රෑම් 500 පොල්ගෙඩි 1/2ක පොල්කිරි ලුණු ස්වල්පයක් ජලය අවශ්‍ය පරිදි  ...

විදෙස් ගතවී සිටි තිදරු මව මරුට

කුරුණෑගල ප‍්‍රදේශයේ විදේශ රැුකියා ඒජන්සියක් හරහා විදේශසේවා නියුක්ත කාර්යාංශයේ රක්ෂණ සහතිකයද ඇතිව සෞදි...

මාලදිවයිනේ ආගමන විගමන පනතෙහි අඩංගු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අදාළ ඇතැම් කරුණු

මාලදිවයිනේ ආගමන විගමන පනතෙහි අඩංගු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අදාළ ඇතැම් කරුණු  ඇතුළුවීම හා පිටවීම අවසරලත් ගුවන්...

කටාර්හි නීතිය

  කටාර්හි නීතියට එරෙහිව ඔබ යම් වරදක් කර ඇත්නම් ලැබෙන ප‍්‍රතිවිපාක පහතින් එනඒවා ය. ගෘහ සේවකයින් කම්කරු නීති...