සංක්‍රමණික

පරිප්පු වඩේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: කඩල පරිප්පු අඬුකෝප්ප 1 රට ළූණු ගෙඩියක් කෝන් පිටි මේස හැදි 2 ක් කෑලි මිරිස් මේස හැදි 2 ක් කරපිංචා...

වටලප්පන්

 අවශ්‍යය ද්‍රව්‍ය:  හකුරුග්‍රෑම් 250 බිත්තර 5 මිටි කිරි අඬු කෝප්ප 1 1/4 වැනිලා ස්වල්පයක් කරදමුංගු 2 කරාඹුනැටි 3 කජු මද 10...

මුරුතැන් බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: මුංඇට ග්‍රෑම් 200 සහල් ග්‍රෑම් 500 පොල් කිරි (පොල් බැයක කිරි ප්‍රමාණවත් වේ) ලුණු ස්වල්පයක් කජු...

මුං කිරිබත්

අවශ්‍ය  ද්‍රව්‍ය: කැකුලු හාල් කෝප්ප2 (ග්‍රෑම් 300) මුං ඇට කෝප්ප1 1\4 වතුර කෝප්ප3 1/2 මිටිකිරි කෝප්ප්ප1 1/2 ලුණු තේ හැදි1 1/2  ...

ඉඹුල් කිරිබත්

පැණි පොල් අවශ්‍යය ද්‍රව්‍ය:  සිහින්ව ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 100 සීනි ග්‍රෑම් 100 කරදමුංගු 2 කරාඹුනැටි 3 ලුණු ස්වල්පයක් රස...

කිරිබත් හදමු

සාමාන්‍ය කිරිබත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: සහල් ග්‍රෑම් 500 පොල්ගෙඩි 1/2ක පොල්කිරි ලුණු ස්වල්පයක් ජලය අවශ්‍ය පරිදි  ...

විදෙස් ගතවී සිටි තිදරු මව මරුට

කුරුණෑගල ප‍්‍රදේශයේ විදේශ රැුකියා ඒජන්සියක් හරහා විදේශසේවා නියුක්ත කාර්යාංශයේ රක්ෂණ සහතිකයද ඇතිව සෞදි...

මාලදිවයිනේ ආගමන විගමන පනතෙහි අඩංගු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අදාළ ඇතැම් කරුණු

මාලදිවයිනේ ආගමන විගමන පනතෙහි අඩංගු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට අදාළ ඇතැම් කරුණු  ඇතුළුවීම හා පිටවීම අවසරලත් ගුවන්...

කටාර්හි නීතිය

  කටාර්හි නීතියට එරෙහිව ඔබ යම් වරදක් කර ඇත්නම් ලැබෙන ප‍්‍රතිවිපාක පහතින් එනඒවා ය. ගෘහ සේවකයින් කම්කරු නීති...

ජෝර්දානය තුළ කළ නොකළ යුතු දෑ

          සාම්ප්‍රදායික ආචාර කිරීමේ ක්‍රමය, අතට අත දීම වේ.  ජෝර්දානු ජාතිකයන් තම අරාබි සංස්කෘතිය පිළිබඳව ආඩම්බර වන...

ජෝර්දානයේ කම්කරු නීති පද්ධතිය තුළ ජෝර්දාන ජාතිකයන් නොවන සේවකයන්ගේ යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම්

    සේවා ගිවිසුම් කාලය තුළ, රැකියා බලපත්‍රයෙහි සඳහන් සේවායෝජකයා හෝ වෘත්තිය හැර වෙනත් යම් සේවායෝජකයකු සඳහා...