සංක්‍රමණික

යුරෝපා කලාපයයේ කොරෝනා අවදානම යලිත් – ආසාදිතයින් ගණන සීඝ්‍රලෙස වැඩිවීමක්

කොවිඩ් බලපෑම පහව ගොස් තිබූ යුරෝපා කලාපයේ රටවල්වල වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය යළි වේගවත් වී ඇති අතර දෛනික ආසාදිතයන්...

2021 සිට විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස්කම් රැසක් – මෙන්න සම්පූණ විස්තරය

ගෝලීය කොරෝනා 19 වසංගතය හේතුවෙන් තාවකාලික පසුබෑමකට ලක් වී ඇති විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රය තුළ 2021 වසර ආරම්භයේ සිට නව...