සංක්‍රමණික

කොරෝනා නිසා UAEහි දෙදෙනෙක් මරුට

මුළු මහත් ලෝකයටම තර්ජනයක්ව පවතින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මේ වනවිට විශාල ප්‍රමාණයක් මරණයට පත්ව විශාල ප්‍රමාණයක්...