සංක්‍රමණික

කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකරන ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක්!

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට හිමිවෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක්...

ලැව් ගිනි නිසා ඕස්ට්‍රේලියාව නොසන්සුම් – ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න!

මේ දිනවල ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇතිවී තිබෙන ලැව්ගිනි හේතුවෙන් එරට ජන ජීවිතයට බරපතල ලෙස තර්ජනයක් ඇතිකර තිබෙන බව විදෙස්...

ඩුබායි මුහුදු වෙරළේ ගැවසෙන අයට එරට පොලීසියෙන් අනතුරු හැඟවීමක්

ඩුබායි පොලීසිය විසින් මුහුදු වෙරළේ ගැවසෙන පුද්ගලයින්ට අනතුරු හැඟවීමක් නිකුත්කර ඇති බව ගල්ෆ් නිවුස් වෙබ් අඩවිය...