සංක්‍රමණික

කටාර් කාලගුණය තව තවත් අයහපත් වෙයි – ඉදිරි දින කිහිපය ප්‍රවේශමෙන්!

කටාර් රාජ්‍යයේ දෝහා අගනුවරට ඇද හැලෙන ධාරාණිපාත වැසි හේතුවෙන් දෝහා නගරයේ ප‍්‍රදේශ රැසක් ජල ගැලීම්වලට ලක්ව ඇතැයි...

මේ රැකියා අවස්ථාව ඉතාලියේ සිටින ඔබටයි – සුදුසුකම් ඇති අය අයඳුම් කරන්න

ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මිලාන් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ...