සංක්‍රමණික

සංශෝධනයවූ ගුවන්ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු නිසා විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයෝ කනස්සල්ලෙන්

මැදපෙරදිග රටවලට පමණක් වලංගු ගමන් බලපතක් සෞදි අරාබියේදී සෞදි රියාල් 190 කට නිකුත් කරමින් තිබියදී පසුගිය වසරේ අවසන්...

සෞදියේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන සඳහා බලපාන නීති දැඩිවෙයි -නීති කැඩුවොත් දැඩි දඬුවම්

සෞදි අරාබියේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට බලාපන නීති රීති දැඩි කිරීමට සෞදි රාජ්‍ය බලධාරී තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ප්‍රසිද්ධ...

විදේශ රැකියාවට යොමුවන ශ්‍රමිකයින් සදහා සුභසාධන පහසුකම් පුළුල් කෙරේ

විදේශ රැකියා සදහා යොමුවන ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් ලබාදෙන ප්‍රතිලාභ...