සංක්‍රමණික

මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දැනුම්දීමක්

මෙරටට පැමිණීමට අපේක්‍ෂාවෙන් සිටින සියළු විදෙස්ගත ශී‍්‍ර ලාංකිකයින් ජුලි මාසය අවසන්වීමට පෙර දිවයිනට ගෙන්වා...

මැලේසියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් ජනාධිපතිතුමාට ආයාචනයක් (VIDEO)

මැලේසියාවේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් ඔවුන් ඉතා අසරණ තත්ත්වයට පත්ව ඇති බැවින් ඔවුන්ව ගෙන්වා ගැනීම සඳහා...

විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් හඬ නගන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණයක්!

කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ගැටලුවලට වහා විසඳුම් තබා දෙන ලෙස බල කරමින් ‘නිදහස උදෙසා කාන්තා...