සංක්‍රමණික

ඉතාලියේ පැය 24 ක් තුළ මරණ 345ක්

අද වනවිට නව කෙරෝනා ව්‍යාප්තියේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට යුරෝපානු කලාපය පත්ව තිබේ. ඉතාලිය ඉන් වැඩිම බලපෑමට ලක් වූ රට වන...

කොරෝනා නිසා ඉතාලියේ මරණ 1,440ක්

චීනයෙන් පසු වැඩිම කොරෝනා බලපෑමට ලක්වූ ඉතාලියෙන් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 1,440ක්. එරට සෞඛ්‍යය අංශ ඊයේ දිනයේ ප්‍රකාශ...