සංක්‍රමණික

කොරියාවේ සිටින, රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන සැමට කාර්යාංශයෙන් දැනුවත්කිරිමක්

දැනට දකුණු කොරියාවේ සේවය කරන හෝ ඉදිරි කාලයේ දකුණු කොරියාවේ සේවය සඳහා විදේශගතවීමට අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකික...

ලෙබනන් රජයට එරෙහිව ජනතාව පාරට

ලෙබනන් රජයට එරෙහිව එරට ජනතාව විරෝධතාවක නිරතවූ බව විදෙස් වාර්තා පවසයි. විරෝධතාකරුවන් එරට අමාත්‍යවරුන්ට එරෙහිව...