සංක්‍රමණික

සෞදියේ ලාංකිකයන් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අය සිහිපත් කරයි

පාස්කු ඉරුදින මෙරට සිදු වූ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරවලින් මියගිය පිරිස සිහිපත් කිරීමට එක්සත් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්...