සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

තැපැල් වර්ජනය අවසන් වෙයි

ගැටළු කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් තැපැල් සේවකයින් ආරම්භකරන ලද අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය...

අවුරුදු 65ක් පැරණි කර්මාන්ත ශාලා අඥාපනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

1942 අංක 45 දරන කර්මාන්ත ශාලා ආඥාපනත දැනට අවුරුදු 65ක්  පැරණි වුවද එයට අදාළව සම්පාදනය වී ඇත්තේ නියෝග කිහිපයක් පමණි. මෙම...

තැපැල් වර්ජනය අඛණ්ඩව තවදුරටත්

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර එළඹි එකඟතා ක්‍රියාත්මක නොකිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්...

දැන් ජනමාධ්‍ය කටයුතූ කරන්නෙ බස් මුදලාලිලා වගේ – ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී වික්ටර් අයිවන්

වත්මන් වටාපිටාව දිහා බැලුවම අපිට පේන්නෙ දේශපාලන තලය ඉතාම අශීලාචාර විදිහටයි තියෙනව කියලයි. හැම කෙනෙක් ම හිතන්නෙ...

තැපැල් වර්ජනය අවසන්

ඉල්ලීම් කීපයක් මුල්කරගෙන හුවමාරුවේ සේවකයින් විසින් දින දෙකක් තිස්සේ (17 සහ 18) ආරම්භ කර තිබූ වැඩ වර්ජනය අවසන් කර අද...