දෙස්

දෙස්

රාජ්‍ය සේවය සඳහා තවත් නවක නිලධාරීන් 900ක ආසන්න ප්‍රමාණයක් බඳවා ගැනේ

සෞඛ්‍ය අමාතයංශය විසින් අද දින(19) පරිපූරක අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පත්වීම් 703ක් හා සුළු සේවා පාලක පත්වීම් 108ක ලබාදීමට...

දුම්රියත් නවතින ලකුණු!

වැටුප් විෂමතාවන් ඉවත් කර ගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් අද (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ...

රාජ්‍ය සේවයේ තවත් 31000කට උසස්වීම්

දීර්ඝ කාලිනව උසස්වීම් නොලැබු පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා පොලිස් නිලධාරීන් 31,000කට...

රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථීර පත්වීම් ලබා දීම ගැන අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්!

රජයේ සේවකයන්ට ස්ථීර පත්වීම් ලබාදීම වත්මන් රජයේ එක් දැක්මක් බවත් වගකිමකින් යුතුව එම වැඩකටයුතු ඉදිරියේ දී...