දෙස්

දෙස්

වතු දිනක වැටුප 1000 නොලැබෙන හැඩ

වතුකම්කරුවෙකුට දිනකට රුපියල් 1000 ක දීමනාවක් ලබාදිය නොහැකි අතර එම යෝජිත වැටුප් වැඩිකිරිම ක්‍රියාත්මක කිරිමෙන්...

ජාතික බුද්ධි අංශයට නව පනතක්

බුද්ධි අංශ නියාමනය කිරීම සහ බලගැන්වීම සඳහා ජාතික බුද්ධි පනතකට පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිව හිමි තිබේ. ජාතික...

වතු කම්කරු 1000 අරගලය සාර්ථකයි

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප මාර්තු පළමු වැනිදා සිට රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරීමට රජය විසින් තීරණය කර  තිබේ. ජනාධිපති...

රනුක්ගේ වාර්තාව කෝ ?

2019 සැප්තම්බර් 23 දින රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද දීප ව්‍යාප්ත එක් දින වැඩ වර්ජනයෙන්...

භික්ෂූන් වහන්සේලා ගුරු සේවයට

සංවර්ධන නිලධාරින් ලෙස බඳවා ගෙන ඇති භික්ෂුන් වහන්සේලා ගුරු වෘත්තියට ඇතුලත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය...

රාජ්‍ය සේවක දීමනා කැපෙයි

රජයේ විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට හිමි රුපියල් 15,000ක විශේෂ දීමනාව තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර...