දෙස්

දෙස්

මාරුවීම් ලද නමුත් ජාතික පාසල් ගුරුවරුන් වැටුප් ලබන පාසලට වාර්තා කළ යුතුයි

මාරුවීම් ලද නමුත් කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් නිත්‍ය සේවා ස්ථානය වෙත වාර්තා කළ නොහැකි ගුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන්...

පසුගියදා රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගත් උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් ගැන අලුත් ආරංචියක්

පසුගිය මාර්තු මුල සිට උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී පත්වීම්වලට අදාළව පුහුණු කාලය, ඡන්ද විමසීමේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කර...

ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය නිමිත්තෙන් නුවරඑළිය මහ රෝහලේදී සමස්ත හෙදියන් ඇගයීමට ලක්කරයි

හෙද සේවාව  සඳහා අමරණීය සේවාවක්‌ ඉටු කළ හෙද සේවයේ මාතාව ලෙස විරුදාවලිය ලත් “ෆ්ලොරන්ස්‌ නයිටිංගේල්” මැතිනියගේ...

වෘත්තීය සමිතියක ඉල්ලීමක් යයි පවසමින් මැයි මස වැටුපෙන් කපා ගැනීම නවත්වන්න

කෝවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායකත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී විසින් එවන ලද 2020. 05. 09 දිනැති...