දෙස්

දෙස්

ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය නිමිත්තෙන් නුවරඑළිය මහ රෝහලේදී සමස්ත හෙදියන් ඇගයීමට ලක්කරයි

හෙද සේවාව  සඳහා අමරණීය සේවාවක්‌ ඉටු කළ හෙද සේවයේ මාතාව ලෙස විරුදාවලිය ලත් “ෆ්ලොරන්ස්‌ නයිටිංගේල්” මැතිනියගේ...

වෘත්තීය සමිතියක ඉල්ලීමක් යයි පවසමින් මැයි මස වැටුපෙන් කපා ගැනීම නවත්වන්න

කෝවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායකත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී විසින් එවන ලද 2020. 05. 09 දිනැති...

ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අදයි

උතුම් වූ හෙද සේවයේ යෙදෙන ලොව පුරා හෙද හෙදියන් සෑම වසරකම මැයි 12 දින ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය අභිමානයෙන් යුතුව සමරනු...