විදෙස්

විදෙස්

මේ රැකියා අවස්ථාව ඉතාලියේ සිටින ඔබටයි – සුදුසුකම් ඇති අය අයඳුම් කරන්න

ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මිලාන් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ...

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගුවන්තොටුපොළ නීති තර වෙයි – නිති කඩකළොත් දඩ

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සියලු ගුවන්තොටුපොළ ආශ්‍රිතව පනවා ඇති නව පොලිස් බලතල වලට අනුකූල නොවන ඕනෑම ගුවන් මගියෙකු හට ඩොලර්...

රියදුරු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඉතාලි ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් පණිවිඩයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉතාලි රියදුරු බලපත්‍රය බවට නිල වශයෙන් පරිවර්තනය කිරීමට අදාලව නිවැරදි හා...

රාජකාරිය පැහැර හැරි ඕස්ට්‍රියාවේ ලක් තානාපති ඇතුළු 05ගේ සේවය අවසන්

ඕස්ට්‍රියාවේ ලක් තානාපති ලෙස 2015 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට රාජකාරිකළ ප්‍රියානි විජේසේකර ඇතුළු ජේෂ්ඨ නිලධාරීන්...

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සංක්‍රමණික පිරිස් හට ප්‍රාන්ත රජයෙන් සහනයක්!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාදේශීය දුෂ්කර ප්‍රදේශ වල තාවකාලික විසා පදනම මත සිටින සංක්‍රමණික පිරිස් හට සෙත...