විදෙස්

විදෙස්

ජපානයේ රැකියාවක් සමඟ ස්ථීර පදිංචියට විදේශිකයින්ට අවස්ථාව සැලසෙයි

ජපානයේ වෘත්තිය රැකියා සදහා යොමුවන ඉහළ මට්ටමේ කුසලතා සහිත විදේශික ශ්‍රමිකයින් සදහා ස්ථිර පදිංචිය සදහා අවස්ථාව...

මේ රැකියා අවස්ථාව ඉතාලියේ සිටින ඔබටයි – සුදුසුකම් ඇති අය අයඳුම් කරන්න

ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මිලාන් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ...

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගුවන්තොටුපොළ නීති තර වෙයි – නිති කඩකළොත් දඩ

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සියලු ගුවන්තොටුපොළ ආශ්‍රිතව පනවා ඇති නව පොලිස් බලතල වලට අනුකූල නොවන ඕනෑම ගුවන් මගියෙකු හට ඩොලර්...

රියදුරු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඉතාලි ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් පණිවිඩයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉතාලි රියදුරු බලපත්‍රය බවට නිල වශයෙන් පරිවර්තනය කිරීමට අදාලව නිවැරදි හා...

රාජකාරිය පැහැර හැරි ඕස්ට්‍රියාවේ ලක් තානාපති ඇතුළු 05ගේ සේවය අවසන්

ඕස්ට්‍රියාවේ ලක් තානාපති ලෙස 2015 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට රාජකාරිකළ ප්‍රියානි විජේසේකර ඇතුළු ජේෂ්ඨ නිලධාරීන්...