විදෙස්

විදෙස්

කොරොනා වලට එන්නතක් අවශ්‍ය නෑ

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පිළිකා වැඩසටහනේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය මහාචාර්ය කැරොල් සිකෝරා පවසන්නේ කොරෝනා වයිරසය ඉබේම...