විදෙස්

විදෙස්

සෞදි අරාබිය: ආපනශාලාවල ලිංගිකත්වය අනුව වෙනස්කම් ඉවත් කෙරෙන තීන්දුවක්

ආපනශාලාවලට ඇතුල්වීමේ දී ලිංගිකත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් කාන්තාවන් සහ පුරුෂයන් සඳහා වෙන් වූ දොරටු පවත්වා ගනු...

ඇස්‌බැස්‌ටස්‌ නිසා සේවකයන් දෙදෙනකුගේ මරණ සිදුවීම ගැන හිමිකරුට වසර හතරක සිරදඬුවමක්‌

ඉතාලි ඇස්‌බැස්‌ටස්‌ සමාගමේ හිටපු කොටස්‌කරුවකු වු ස්‌ටීපන් ෂිමෙබෙල්ගෙනි. සේවකයන් දෙදෙනකුගේ මරණ සම්බන්ධයෙන්...