සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

මානව හිමිකම් හා ජන ජීවිතය

ලාංකිකයාගේ ජන ජීවිතය තුළ දිනපතාම වැඩෙන ඛේදවාචක තත්ත්වය එක් සිද්ධියකින් කෙටියෙන් සදහන් කළ හැකිය. දැන් රෝහලකට...

විභාග ගැටළුවෙන් ප්‍රමාද වූ සෞඛ්‍ය කළමණාකරණ පත්වීම් ලබාදීමට පියවර

සෞඛ්‍ය කළමණාකරණ සේවයේ බඳවා ගැනීමට අදාල කටයුතු අපි සිදු කළා. එහිදී විභාග වලදී සිදු වූ යම් කිසි අපහසුතාවයක් නිසා...

කම්කරුවත් ඉවරද ?

රාජ්‍ය අංශය සතු උසම ගොඩනැගිල්ල ලෙස කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ නව ගොඩනැගිලි ඉදිකර විවෘත කරන අතරවාරයේ මෙරට...

වර්ජන නවත්වන්න

ජනාධිපතිවරණයට බාධා ඇතිවිය හැකි බැවින් මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය කිරීමෙන් වළකින්නැයි මැතිවරණ...

කුවේටය ඉංජිනේරු රැකියා මවයි

විවිධාංගීකරණය වූ හා තිරසාර ආර්ථිකයක් පිළිබඳ වන ක්වෙයිට් රජයේ 2035 දැක්ම ඉදිරියට ගෙන යන මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති...

මොකක්ද මේ සංවෘත තත්ත්වය ?

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සංවෘත සේවාවක් බවට කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. ඇත්තෙන්ම...