සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

ඇඟළුම් සේවකයින්ට අප්‍රේල් මස වැටුප් හා උත්සව අත්තිකාරම් ලැබෙන ලකුණු

ඇඟලුම් කම්හල්වල සේවක සේවිකාවන්ට අප්‍රේල් මස වැටුප හා උත්සව අත්තිකාරම් ගෙවීමට ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සංගමය එකඟ වූ බව...

ලාංකික ඔබට කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

කොන්සියුලර් ‍‍හෝ වෙනත් රැකියා සහ සුබසාධන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ඔබ තානාපති කාර්යාලයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ...

කොරෝනා නිසා ශ්‍රී ලන්කන් දැඩි තීරණයක -සියලු ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමේ සැලැස්මක්

ලොව පුරා සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා , ලොව පුරා පනවා ඇති ගුවන් ගමන් සීමාවන් සැළකිල්ලට ගෙන මේ...