සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

සබරගමු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට නවක නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ අයඳුම්පත් කැඳවයි

සබරගමුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිළධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2019 සුදුසුකම් ශ්‍රී...

ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් ලෙඩ නිවාඩු දමා සේවයට වාර්තා නොකිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයකට

මාර්තු මස 13 වන දින ගුරු ගැටලු විසඳීමට බලකරන, උද්ඝෝෂණය හා රැලිය පිළිබදව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුව 03-10 පැවැත්විණ. මේ...

දේශපාලනය සහ කාන්තාව

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජ සංදර්භය තුළ කාන්තාව සහ දේශපාලනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී, ඒ සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රධාන...

කම්කරු කොමසාරිස්‌ගේ චක්‍රලේඛයෙන් ඊ.පී.එෆ්. ගන්න අවුරුදු 5 ඉන්න වෙලා

(ජනපතිට පැමිණිල්ලක්‌) කම්කරු කොමසාරිස්‌ විසින් මෑතකදී නිකුත් කළ නව චක්‍රලේඛයක්‌ නිසා 2 වැනි වරටත් රැකියාව කරන...

ATG අරගලය කියන්නේ මොකක්ද?

මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක සිටි කටුනායක ATG ආයතනය වසා ඇත. ඒ ගැන පුද්ලික අංශයේ අපි මූණ පොතේ ATG අරගලය ගැන සටහනක් තිබෙනවා. එම...

බලහත්කාර ශ්‍රමය පිළිබඳ සම්මුතියට අදාළ මුලලේඛය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් නැවත අපරානුමත කරයි

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ 1930 අංක 29 දරන බලහත්කාර ශ්‍රමය පිළිබඳ සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව විසින් 1950 වර්ෂයේදී ද, 1957 අංක 105...

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය හා ඇඟළුම් ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තාවන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුළාන්තය

වර්තමානයේදී රාජ්‍ය අංශය, පෞද්ගලික අංශය මේ හැම ක්ෂේත්‍රයකම ගත්කළ රැකියා මට්ටමින් කාන්තා නියෝජනය පිරිමි...