සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

සුව ලේකම් නීතිය කඩලා?

03 January 2014 – wedabima.lk   2000/6 චක්‍රලේඛය අනුව වසර හතක් තිස්සේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාවක් සකස් නොකිරීමෙන් වෛද්‍යවරුන්ගේ...

දංකොටුවෙත් 36කට ආහාර විස වේ

02 January 2014 – wedabima.lk   දංකොටුව කර්මාන්ත පුරයේ ඇගලුම් කම්හලක ආහාර විස වු 36 දෙනකුගෙන් හය දෙනකු හැර සෙසු පිරිස  දංකොටුව...

ඇඟලුම් කම්හල් හතරක 300ක් ලෙඩවේ

02 January 2014 – wedabima.lk   ජනවාරි පළමු වැනි දා ගත් කෑමක් විසවීමෙන් පෞද්ගලික ඇඟලුම් කම්හලක හෝමාගම, පාදුක්ක, හොරණ සහ කිරිඇල්ලේ...

ඇන්සල් සේවකයන් නැවත සේවයට – ගම්පහ සිවිල් අභියාචනාධිකරණය වැඩවර්ජන අයිතියට ඉඩ දෙයි!

01 ජනවාරි 2013 – wedabima.lk   නිදහස් වෙළඳ කලාප ඉතිහාසයේ දීර්ගතම වැඩ වර්ජනය වූ දින 52 ක සේවක වර්ජනය විසඳීමට බියගම ඇන්සල්...