සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවේ

2019 සැප්. 24 දින පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරිම සඳහා අනුමැතිය ලැබි ඇත. රාජ්‍ය අංශයේ විධායක...

හෙට සහ අනිද්දා ගුරුවරු ලෙඩවෙයි

ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ට අදාළව පවතින බරපතළ ගැටළු ගණනාවක් සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් හෙට (26) සහ...

රාජ්‍ය ආයතන අකර්මන්‍ය වෙයි

වැටුප් හා දීමනා ගැටළු මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නිලධාරී වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය අද (23) දිනයේ අසනීප නිවාඩු...

පනස්දාහ ඉල්ලා අසනීප නිවඩු දමයි

රාජ්‍ය සේවයේ සියලුම විධායක නිලධාරින් සඳහා ලබාදීමට නියමිත රු. 50,000/=ක දීමනාව අනෙකුත් සියලු සේවාවන් සඳහා දිනාගැනීමේ...