සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

රාජ්‍ය සේවයට නවක නිලධාරීන් රැසක්- අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර නිවේදනය කරයි

රජය මගින් සිදු කරගෙන යන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් 22000ක් අලුතින් බඳවා ගැනීමට රජය...

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ සජීවී විකාශය අත්හිටුවීම මහජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය උදුරා ගැනීමක්

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ සජීවී විකාශය අත්හිටුවීම මහජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය උදුරා ගැනීමක් බව...

ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් විශේෂ සිහිපත් කිරීමක්!

පුහුණු ව්‍යාපෘති සහායක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම්...

සුන්දර ලෙබනනය හිමෙන් වැසී යයි

ලෙබනන් රාජ්‍යට මේ දිනවල බලපා ඇති අධික හිම පතනය නිසා නගර කිහිපයක්ම හිමෙන් වැසී ගොස් ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා...