සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

සංවර්ධන නිලධාරී ඇතුළු තවත් රැකියා අවස්ථා සඳහා උපාධිධාරීන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවයි

රාජ්‍ය සේවයේ රැකියා සොයන උපාධිධාරී ඔබට ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී, ප්‍රසම්පාදන කොන්ත්‍රාත් විශේෂඥ – මහා නගර හා...

කටාර් අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාශයෙන් සේවායෝජකයින්ට හා සේවකයින්ට වැදගත් සිහිපත් කිරීමක්!

කටාර්හි අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගියදා නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කර තිබෙන අතර එම...

රාජ්‍ය ආයතන 100 ක් බත්තරමුල්ලට

“ඉදිරි කාලයේදී බත්තරමුල්ල කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඒ අවට ප්‍රදේශය ඉතාමත්ම වැදගත් ස්ථානයක් බවට පත්වනවා. මොකද මේ...

වියදම් වැඩි නිසා සේවකයින්ට වැටුප් වැඩිවීම් නෑ-පාලකයින්ට මිලියන ගණනක වියදමින් පාටි

ටෙලිකොම් සේවකයන් වෙත වාර්ෂිකව දිය යුතු 10% වැටුප් වැඩිවීම ආයතනයේ වියදම් අධික බව පවසමින් මිලියන ගණනක වියදමකින්...