සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

තොරතුරු ඇත්නම් දැනුම් දෙන්න

ජෝර්දානයේ රැකියාව සදහා පිටත්ව ගොස් එහිදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති කේ.ටී.කේ.ආර්.නිශාන්ති මහත්මිය ( K.T.K.R.NISHANTHI ) පිළිබදව...

කොවිඩ් – 19 : පාසල් විවෘත කළත් ආරක්ෂක ක්‍රම එලෙසම පවත්වා ගෙන යා යුතුයි

පාසල් විවෘත වීමත් සමග දරුවන් කොවිඩ් 19 ආසාදනයෙන් වළක්වා ගැනීමට පිළිපැදිය යුතු සෞඛ්‍යමත් පිළිවෙත් පිළිබද ශී‍්‍ර...