සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

ඇඳිරි නීතිය තවත් දැඩිවෙයි – මේ දිස්ත්‍රික්ක වලට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය

කොළඹ, ගම්පහ , කළුතර ,යාපනය , පුත්තලම සහ මහනුවර යන් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා  නැවත දැනුම් දෙනතුරු  ඇදිරිනීතිය  දිගටම...

මොකක්ද මේ නිතර ඇහෙන PCR…?

ඇතිව තිබෙන වසංගත තත්වයත් සමග මේ දින වල මුද්‍රිත සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය වල නිතර ඇසෙන, දක්නට ලැබෙන PCR ගැන සැමට අවබෝධ වන...