සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

ඉන්දීය ධීවරයන්ගේ පොරොන්දු ගැන විශ්වාසයක්‌ නෑ – උතුරේ ධීවරයෝ කියති

01 Februry  2014 – wedabima.lk   උතුරු මුහුදු තීරයට අනවසරයෙන් නොපැමිණෙන බවට ඉන්දීය ධීවර නායකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර නායකයන්ට හා...

ශ්‍රී ලංකා මුහුදට එන්නේත් නෑ බොටම් ට්‍රොලිං ක්‍රමයට මසුන් අල්ලන්නේත් නෑ

01 Februry 2014 – wedabima.lk   ශ්‍රී ලංකා මුහුදට එන්නේත් නෑ  බොටම් ට්‍රොලිං ක්‍රමයට මසුන් අල්ලන්නේත් නෑ – ඉන්දීය ධීවරයෝ එකඟ...

පුල්මුඩේ ධීවරයෝ හර්තාල් කරති

01 February 2014 – wedabima.lk   පුල්මුඩේ ධීවර ජනයා කෝකිලායි කලපුවේ මෙතෙක් කලක් පවත්වාගෙන ගිය තහනම් පන්න තව දුරටත් පවත්වාගෙන...

කටාර්හි 2022 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ගොඩනැඟිලි ඉදිකරන කම්කරුවන් 4000 ක්‌ මියයැමට ඉඩ තිබෙනවා

30 January 2014 – wedabima.lk   කටාර්හි 2022 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ගොඩනැඟිලි ඉදිකරන කම්කරුවන් 4000 ක්‌ මියයැමට ඉඩ තිබෙනවා –...