සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

නුපුහුණු ශ්‍රමික කාන්තාවන්ට විදෙස් රැකියාවලට යන්න ඉදිරියේදී ඉඩ දෙන්නේ නැහැ

29 අගෝස්තු 2014 –   නුපුහුණු ශ්‍රමික කාන්තාවන්ට විදෙස් රැකියාවලට යන්න ඉදිරියේදී ඉඩ දෙන්නේ නැහැ -මංගල රන්දෙනිය –...

කොකා පෙන්නා ඡන්දෙට අදින්න සූදානම් – සමෘද්ධි නිලධාරී සංගමයෙන් මැකොට පැමිණිල්ලක්

28 අගෝස්තු 2014 – wedabima.lk   මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරමින් ඌවේ මැතිවරණ සඳහා දිවිනැඟුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු සේවකයින්...

පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වර්ජනය සාර්ථකයි-විසඳුම් පමාවීනම් හදිසි සේවාවත් අනතුරේ

27 අගෝස්තු 2014 – wedabima.lk   ඉල්ලීම් කිහිපයක් දිනා ගැනීම සඳහා පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය විසින් දියත් කරන ලද...

විශ්‍රාමිකයෝ උද්ඝෝෂණයක

27 අගෝස්තු 2014 – wedabima.lk   විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා අහෝසි කරන බවට 2010 දී රජය දුන් පොරොන්දුව ඉටු කරන ලෙසත් විශ්‍රාමික ජීවන...