සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

රෝහල් සේවකයෝ අද පැය 4ක් වර්ජනයේ

07 November 2013 – wedabima.lk අංක 6/2006 චක්‍ර ‍ලේඛනයෙන් ලැබිය යුතු සෞඛ්‍ය සේවක හිඟ වැටුප් ලබාදෙන ලෙසටත්, සියලු ආදේශක අනියම් සේවකයන්...

සෞදි සමාව ඉවරයි බර ගණනක් කොටුවේ

07 November 2013 – wedabima.lk  සෞදි අරාබියේ පොදු සමා කාලය අවසන් කළ නොවැම්බර් මස 3 වැනි දිනෙන් පසු ආරක්ෂක බලධාරීන්  විසින් කැරැණු...

දිනක ආහාර වේලට රු.74 ක් ඇත්ද?

06 November 2013 – wedabima.lk ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සිසුන්ට දිනක ආහාර සඳහා ලැබෙන රු.74.00 ක මුදල කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන...

ඇන්සල් ලංකා තවමත් වර්ජනයේ

06 November 2013 – wedabima.lk බියගම නිදහස් වෙළඳ කළාපයේ පිහිටි ඇන්සල් ලංකා සමාගමේ සේවකයන් විසින් ආරම්භකර ඇති වැඩ වර්ජනයට සති...

අය වැයෙන් 10,000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව අද විරෝධතා

05 November 2013 – wedabima.lk මේ මස 21 වැනිදා ඉදිරිපත් කරන අය වැයෙන් වැඩ කරන පන්තියට හා සාමාන්‍ය ජනයාට සහන ලබාදෙන ලෙස බලකරමින්...

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් හා නිල නිවාස පවරාගැනීම සාකච්ඡාවට අවස්ථාවක් දෙන්න

05 November 2013 – wedabima.lk  දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු රක්ෂිත ඉඩම් හා ඉඩම්වල පිහිටා ඇති දුම්රිය නිල නිවාස ඉවත් කර සංවර්ධන...

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිරකරණය කිරීමේ රටවල් අතරින් හොඳම රටට හිමි රන් සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට

05 November 2013 – wedabima.lk ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිරකරණය (BPO) කිරීමේ රටවල් අතරින් හොඳම රටට හිමි රන් සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි...

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණ

01 November 2013 – wedabima.2013 ලබන 4 වැනිදාට යෝජිත වූ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව...

ජනවසම හිස් ගිණුම

01 November 2013 – wedabima.2013 සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල් සහ සේවක පාරිතෝෂික ගෙවීමට මුදල් නොමැති...