සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

කාන්තාවන්ට කරන ලොකුම ගෞරවය

කුවේට්‌ රාජ්‍යයේ ගෘහ සේවය සඳහා ගොස්‌ සිටියදී විවිධ හිරිහැරවලට ලක්‌වූ කාන්තාවෝ 52 දෙනකු පසුගියදා (28 දා) යළි දිවයිනට...

BC පෙරේරා වැටුප් කොමිසමේ ශාපයට වසර 22යි. සොච්චම් ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් දැන්වත් ඉහළ දමව්!

BC පෙරේරා වැටුප් කොමිසමේ ශාපයට වසර 22යි. සොච්චම් ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් දැන්වත් ඉහළ දමව්! සිසුන්ට පලක් නොවූ...

සාමාජිකයිගේ වැරදි වසා අපරාධවලට අනුබලදීම වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ වගකීමද?

වැඩබිමේ කම්කරුවන් මෙන්ම වෘත්තිකයින් විසින් ස්වකීය වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත්, ස්වකීය...

උපාධිධාරී ඔබ සොයන්නේ ආකර්ශනීය වැටුප් සමඟ තරාතිරමට ගැළපෙන රැකියාවක්ද? මෙන්න කඳිම අවස්ථාව!

ආසියානු සංවර්ධන බැකුව විසින් අරමුදල් සපයන මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන (MWSIP) මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර...