කවි පිටුව

ආදරණීය චේ

විප්ලවයෙ මතකයන් ලොවෙන් සමුගෙන යද්දි ගැලු ලේ උණු කදුලු මතකයෙන් වෙන්වෙද්දි කුරිරු ලොව දනපතින් නුඹව විකුනන් කද්දි...

SLA හිඟාකනවා හඳපානේ..!!

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයට ආධාර පිණිස නාට්‍යක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ...

මෑන් පවර් කඳුළු කවි

කඹුරා සවිය වෙහෙසෙන විට පිල් නොබෙදූ.. උතුරා ගලන තරමට සෙනෙහස වැපිරූ මතුරා නිතර සමගියේ මිතුරු පඩිදා කිමද හැඳි...

දුක

11 ජුලි 2014-wedabima.lk දුක   සෙනෙහස පුද දුන් ආදර අම්මේ ඔබටයි මේ අමතන්නේ ….. ඇස් දෙක වාගේ ඔබ හැදු දියණිය මැෂිමට අද දියවෙන්නේ...

ලූ

20 ජුනි 2014 – wedabima.lk   විශ‍්‍රාම පාරිතෝෂිකය   ග‍්‍රැටිවිටියට ආණ්ඩුවෙන් රතු එළියක්                    ලූ මේක කලේ පී.බී....