ප්‍රංශ අධිකරණයක් මගින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 14කට දඬුවම්

ප්‍රංශ අධිකරණයක් මගින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 14කට දඬුවම්
ශ්‍රී ලාංකිකයින් 14 දෙනෙකුට ප්‍රංශ අධිකරණයක් මගින් දඬුවම් නියමකර තිබෙන බව වාර්තා වේ.
 

මෙලෙස දඬුවම් නියම කර ඇත්තේ නීති විරෝධී ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයින් සහ බංග්ලාදේශ ජාතිකයින් යුරෝපයට රැගෙන යෑම හේතුවෙන් බවයි සඳහන් වෙන්නේ. අධිකරණයේදී හෙළිවී ඇත්තේ ඔවුන් යුරෝපයේ මිනිස් ජාවාරමට සම්බන්ධ බවය.