ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටවල් කිහිපයක් අනතුරු අඟවයි

ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටවල් කිහිපයක් අනතුරු අඟවයි

මෙරට තුළ කොවිඩ් 19 වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමඟ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ නිකුත් කිරීමෙන් පසුව ලෝකයේ රටවල් කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සංචාරක උපදේශන නිකුත් කර තිබේ.

මෙරට තුළ කොවිඩ් 19 වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමඟ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ නිකුත් කිරීමෙන් පසුව ලෝකයේ රටවල් කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සංචාරක උපදේශන නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව යන රටවල් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සංචාරක උපදෙස් යාවත්කාලීන කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

කොවිඩ් 19 වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට තුන්වැනි අවදානම් මට්ටම දක්වා පැමිණ තිබෙන අතර ප්‍රජාව තුළ කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කෙටි දැනුම්දීමකින් ගුවන් ගමන් සහ ගුවන් තොටුපොළ මෙහෙයුම්වල වෙනස්කම් ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් පවතින බවද එම රටවල් සිය සංචාරක උපදෙස්වල දක්වා තිබේ.

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් ඇති වන සෞඛ්‍ය අවදානම සහ ගෝලීය සංචාරයට ඇති බාධා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කිරීමේ දී සැලකිලිමත් වන ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ කටයුතු හා වෙළෙඳ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.