තොරතුරු අයිතියෙන් ජය ගත් මොණරාගල මැතිවරණ නඩුව

තොරතුරු අයිතියෙන් ජය ගත් මොණරාගල මැතිවරණ නඩුව

නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මහජන සංවාදය (සැප් 28 දිනට යෙදි ඇති තොරතුරු වලට ප්‍රවේශවිමේ ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් ) සැප් 25 සෙනසුරාදා පස්වරු 6.00 ට යොදා ගෙන ඇති බවට දැනුවත්ව ඇතැයි සිතමු.

  • “මැතිවරණ අල්ලසට එරෙහි නඩුවක සාක්ෂි කී තොරතුරු අයිතිය“ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි, විධායක අධ්‍යක්ෂ පැෆරල් සංවිධානය
  • “පුරවැසි සමාජයට පාඩම් උගත හැක්කේ කෙසේද?”, අචාර්ය එම්.ටී.එම් මහීස් - ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශය
  • යෝගේෂ්වරී ක්‍රිෂ්ණන්-ව්‍යාපෘති කළමනාකරු සමාජ සංවර්ධන ආයතනය

සුරංග රූපසිංහ-ව්‍යපෘති කළමනාකරු ජාතික සහයෝගිතා සංවර්ධන පදනම

මේ සමග අදාළ අන්තර්ජාල සබැඳිය ඇතුලු අදාළ විස්තර ඔබ වෙත යොමු කරන අතර එදිනට ඔබගේ සහභාගිත්වය අපේක්ෂා කරමු.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89395240608?pwd=dEg5dmV2ejRxWS9yUlcyUExUOGtqdz09

Meeting ID: 893 9524 0608

Passcode: 568657