දෙවැනි අම්මා...

දෙවැනි අම්මා...

කුසට නුඹ එන්නටත‍් මත්තෙන්

හැදින ගත්තෙ නුඹේ මව් ඇය ...

ඇගෙන් ලද සුව වදන් එක් කොට නුඹව හැදුවා මව්පියන්...

දිනෙන් දින සති මාස සුවයෙන් ගෙවෙන විට නුඹේ දස මසේ...

සතුටු වූයේ ඇයත් මවසේ  හැඩ බලා නුඹේ දඟ වැඩේ...

දස මසක් ඉගිලී ගොසින් නුඹ එළිය දුටුවේ ඇගේ අතින්...

පියවරෙන් පියවර  තබා යන්නට සුවෙන් නුඹේ ලෝකයේ...

කියාදුන්නේ නුඹේ මව් හට කිසිදු රහසක් නොසඟවා...

නුඹේ පොඩි නෙතු තෙත් වෙද්දී කඳුළින් බෙහෙත් විද්දේත‍් ඇය තමයි...

තොරමින් බහ කරන කාලේ මිසි ඇන්ටිත‍් ඇය තමයි...

යොවුන් විය ගෙවෙන විටදීත‍් ගැටළු එකිනෙක විසදලා

 ඉලක්කය වෙත යන්න හරි මග පෙන්නුවත් මේ ඇය තමා... 

කාලයත් ඉගිලිලා ගොස් ඇත නුඹ ඉතින් දැන් පියකරුයි

මනාලියවි නුඹ ගියේ අද ඇය හටත් අත වනලමයි...

යුග දිවිය සරු කරන සුවදන් රැගෙන නුඹ යයි නුඹේ මව ලෙස...

නුඹ ද දැන් හොඳ මවකි රූමත්,වියපත්ව ඇත දැන්  ඇයත්

නුඹේ සුවයම නිති පැතු දෙවැනි අම්මා ඇයයි...

 

| සමන්ති ප්‍රියන්ගිකා ඩයස්

පරිපාලන පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිළධාරිණි

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්‍යලය, එගොඩඋයන