ණය නැතේ කිසිම විට ඇය ගන්න වේතනය...

ණය නැතේ කිසිම විට ඇය ගන්න වේතනය...

රිදෙන මුත් මුදු දෙපා දැනුනෙ නැ වෙහෙස බව

දකින තුරු කිරි සිනා ඇවිද්දේ මේ දෙපය

නෙත් අයා බලා සිටියි කිරි මවුන් හැමදාම

උපන් බිළිදුගේ ළය පිරිමදියි සෙනෙහසින...

 

සුවහසක් මව් වරුන් ගැන සිතුවෙ නිතරෝම

අමතකයි විටෙක තම කුස සිටින දරුවාද

සිරිලකම වටකරන් ගෙයින් ගෙට හැමදාම

වින්නඹුව දිව ගියා අවැසි හැම මොහොතකම...

 

රට පුරා දරුවන්ගෙ මුල් ළමා වර්ධනය

මාතෘ ළමා සුව දත්ත ලොව පළවෙනිය

ලොව පුරා රැගෙන ගිය නාමයයි වින්නඹුව

ණය නැතේ කිසිම විට ඇය ගන්න වේතනය...

 

ගෙවා ආ ගමන් මග දුෂ්කරයි සිතුවාට

සිනාසුණි තිඹිරි ගෙය වින්නඹුව දුටුවාම

රටට වැඩ කරන ලිය නුඹයි ලොව මිණි පහන

සදාකල් දිනේවා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාව...

 

මැයි මාසෙ පස් වෙනිදා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා දිනය

ලොව පුරා සමරනව ජාත්යන්තර දිනය

සොයුරියනි සේවයට කැප කරමු මුළු දිවිය

අපිත් සමරමු තුටින් අපේ සොඳුරුම දිනය...

           

| ඉනෝකා නිශාන්තී ගුණරත්න

ශික්ෂණ රෝහල, කුරුණෑගල

(මැයි 05 දිනට යොදී ඇති ලෝක පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා දිනය වෙනුවෙනි)