ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් අවදානම: ඇමෙරිකානු පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟයීමක්

usa-health-alert

COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව, ජැමෙයිකාව සහ බෘෘනායි යන රටවලට සංචාරය නොකරන ලෙස එක්සත් ජනපද රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථාන Centers for Disease Control and Prevention -CDC  (08)  දින එරට පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීය.

CDC සිය සංචාරක උපදේශනය මගින් එම රටවල් සඳහා “4 වන මට්ටම: ඉතා ඉහළ -Level 4: Very High ” මට්ටම දක්වා ඉහළ නංවමින් ඇමරිකානුවන්ට කියා සිටියේ එහි ගමන් කිරීමෙන් වළකින ලෙසයි.

CDC නෙදර්ලන්තය, මෝල්ටාව, ගිනියා බිසෝ සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සඳහා වන “මට්ටම 4: ඉතා ඉහළ” සිට “3 වන මට්ටම දක්වා” දක්වා වූ ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලිහිල් කළ අතර එමඟින් එන්නත් නොකළ ඇමරිකානුවන් එම ගමනාන්ත වෙත යාම වළක්වා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.

CDC විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව “ලෙව් 1 1: අඩු” සිට “2 වන මට්ටම: මධ්‍යස්ථ” දක්වා ඉහළ නැංවීය.

ඊට අමතරව, CDC විසින් ඇන්ගෝලා, ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා, බෙනින්, ඝානා, ග්‍රෙනාඩා, ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත් සඳහා වන උපදේශන මට්ටම “මට්ටම 3” දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.